Nowa Studnica - sołectwo, które Kalisz Pomorski chciałby widzieć w swojej gminie ?

  • Napisał 
Fot. Google Map Fot. Google Map

Nowa Studnica to niewielkie sołectwo w gminie Tuczno (powiat wałecki) sąsiadującej z gminą Kalisz Pomorski. Nowa Studnica oddalona jest o 4 km od Bralina. 

Tymczasem na stronie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim pojawiła się informacja traktująca o możliwości włączenia Nowej Studnicy do gminy Kalisz Pomorski.

Możemy przeczytać: „Tymczasem znacznie im bliżej do Kalisza Pomorskiego, gdzie zresztą jeżdżą na zakupy. Nic więc dziwnego, że od lat ponawiają starania o korektę granic administracyjnych. Ale jak dotąd, kończy się na słowach, bo brakuje z ich strony konkretnych działań.

Wiadomo, że przyłączenie Nowej Studnicy do naszej Gminy nie tylko skróciłoby znacznie mieszkańcom drogę do urzędów oraz instytucji, ale przede wszystkim przyniosłoby utwardzenie drogi łączącej tę wieś z Bralinem. A przy okazji budowę nowego mostu na rzece Korytnicy, który obecnie jest w stanie dość opłakanym. Pewnie dlatego, że rzeka wyznacza na tym odcinku granicę pomiędzy gminami Kalisz Pomorski i Tuczno, więc most już do nas nie należy.

Nowa Studnica stałych mieszkańców liczy niewiele. Ale jest tu jeden duży ośrodek wypoczynkowy oraz kilka mniejszych. W tym dużym ośrodku, jak głosi tablica informacyjna, funkcjonuje nawet Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, mająca stałą siedzibę w Poznaniu. Gdyby nasza Gmina powiększyła się o to sołectwo, mielibyśmy na swoim terenie aż dwie szkoły wyższe… Tyle samo co szkół podstawowych.”

Procedura przejścia wsi do innej gminy jest długa. Najpierw w sołectwie trzeba zorganizować referendum. Później Rady Powiatów musiałaby wyrazić opinię w sprawie zmiany granic gminy Kalisz Pomorski i Tuczno. Konieczna byłaby także opinia wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartografii o zgodności dotychczasowych granic. Następnie Rada Gminy Kalisz Pomorski musiałaby podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany granic i przesłać ją do MSWiA za pośrednictwem wojewody. Ostateczną decyzję zatwierdza rząd i publikuje ją w Dzienniku Ustaw.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto