Intermarche Drawsko


Nowa elewacja i dach ratusza w Czaplinku

  • Napisane przez  Zbigniew Dudor
Nowa elewacja i dach ratusza w Czaplinku

Ku końcowi zmierzają prace związane z remontem obiektu ratusza, które polegały na wymianie pokrycia dachowego, odnowieniu elewacji, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remontem pomieszczenia sanitarnego na parterze. Prace prowadzone były pod stałym nadzorem konserwatorskim, ponieważ budynek urzędu jest obiektem zabytkowym ujętym w rejestrze zabytków. 

Na etapie realizacji zmieniony został w części zakres rzeczowy prac na elewacji budynku. Po wykonaniu dodatkowych badań tynków i warstw pierwotnych powłok malarskich oraz pogłębionej kwerendzie źródeł zmieniony został zakres rzeczowy robót w następującym zakresie:

  • - zmieniona została kolorystyka obiektu z wyraźnym zróżnicowaniem części starej budynku od części współczesnej;
  • - wykonana została całkowita wymiana tynków i gzymsów z dodatkowym gzymsem na ścianie frontowej wraz z odtworzeniem pasa freskowego i opasek wokół okien i drzwi;
  • - zmianie rodzaju materiału na wykonanie rynien i rur spustowych oraz pozostałych opierzeń blacharskich na budynku głównym z blachy powlekanej na blachę tytan-cynk;
  • - pozostawienie cokołu budynku w kamieniu po uprzedniej jego renowacji; 
  • - utwardzenie dojścia do budynku od strony zaplecza wraz z terenem podwórka kostką granitową strzegomską.

Wykonane w ustalonym zakresie prace podnoszą standard jakościowy i użytkowy budynku Urzędu.

 

Dodatkowe informacje

  • Film:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto