W Złocieńcu powstanie laboratorium do badania jakości wody dla młodzieży i dzieci

  • Napisane przez  DSI na podstawie inf. UM Złocieniec
Fot. UM Złocieniec Fot. UM Złocieniec

Gmina Złocieniec zakupi sprzęt na wyposażenie laboratorium, z którego będzie korzystać młodzież gimnazjalna. Zadanie ma być realizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, projektu pn. „Życie umiera bez wody – monitoring środowiska w celu zachowania równowagi w ekosystemach wodnych” 

 „Życie umiera bez wody –monitoring środowiska w celu zachowania równowagi  w ekosystemach wodnych”

Projekt obejmuje :

  • Wykonanie badań fizykochemicznych i hydrobiologicznych jezior :

Maleszwo, Rakowo Duże i Rakowo Małe. Obecnie wizualna ocena stanu w/w jezior wskazuje na silny wpływ antropogeniczny wywołujący niekorzystną, spotęgowaną eutrofizację wód. Wskutek tego jeziora te utraciły swój naturalny charakter i tym samym wysoką bioróżnorodność. Pracownik Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego Pan Profesor Robert Czerniawski przeprowadza badania, które obejmują cały okres wegetacyjny. Wyniki badań przedstawi w formie raportu. Założeniem projektu jest określenie perspektyw odnowy walorów przyrodniczych jezior w celu uzyskania wysokich, zadowalających wskaźników bioróżnorodności. Ostatecznie zostaną podjęte możliwie najlepsze decyzje w celu minimalizowania zagrożeń, ochrony walorów przyrodniczych, wyboru metod restauracyjnych trzech jezior.

  • Edukację ekologiczną oraz zakup sprzętu na wyposażenie laboratorium

Integralną częścią badań jest przeprowadzenie szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej na temat monitoringu i oceny fizykochemicznej i hydrobiologicznej wód, które nieodpłatnie przeprowadzi Profesor R.Czerniawski. W projekcie weźmie udział ok. 50 uczniów. Szkolenie będzie  obejmowało prelekcję, zajęcia terenowe oraz laboratoryjne.

Dyrektorzy Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 złożyli deklaracje współpracy, w ramach trwałości projektu, że podczas zajęć koła biologicznego opiekunowie kół  będą prowadzić zajęcia z młodzieżą nie tylko w roku bieżącym, ale również w następnych latach, prowadząc zajęcia w laboratorium i w terenie.

Aby skutecznie przekazać młodzieży wiedzę w tym zakresie, pragniemy  stworzyć odpowiednią bazę sprzętową i warunki, by przez kilka sezonów wegetacyjnych młodzież mogła samodzielnie zgromadzić dane, które zostaną wykorzystane w następnych latach.

W tym celu  w ramach dofinansowania w wysokości 13 882,78 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zakupiony zostanie sprzęt na wyposażenie laboratorium, które zostanie przekazane do Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu.

Celem szkolenia jest zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z podstawowymi zasadami funkcjonowania ekosystemów wodnych, zarówno jeziornych, jak i rzecznych. Uczniowie na wstępie zostaną zapoznani z zasadami obsługi podstawowych narzędzi i kluczy do monitoringu i oceny stanu wód w zakresie: oceny fizykochemicznej, zooplanktonu i roślinności wodnej. Uczniowie po szkoleniu będą samodzielnie przeprowadzać podstawowe badania wód oraz samodzielnie dokonywać podstawowej oceny stanu środowiska wód w odniesieniu do właściwych kryteriów.

Uczniowie wezmą bezpośredni i czynny udział w ocenie stanu środowiska wodnego. Następnie zaznajomią się z raportem. Profesor wspólnie z nauczycielami ukierunkują młodzież uczestniczącą w projekcie, aby ostatecznie mogła zdecydować o możliwościach ochrony zbiornika i o wyborze najwłaściwszych i najbardziej przyjaznych naturze metod przywracania jezior do stanu, który zagwarantuje osiągnięcie jak najwyższego poziomu bioróżnorodności.

Zakończenie projektu planowane jest w listopadzie br.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Krzysztof Zacharzewski Burmistrz Złocieńca,
  • Robert Czerniawski Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Łukasz Sługocki Uniwersytet Szczeciński
  • Małgorzata Głodek Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu
  • Zbigniew Buczek Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu
  • Joanna Springer, Monika Klimczak, Ewa Szemiel – nauczycielki prowadzące zajęcia w ramach projektu w kołach biologicznych
  • Androna Sawościanik koordynator projektu

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto