Zbiórka żołnierzy w CSWL Drawsko z okazji Święta Wojska Polskiego

Na pierwszym planie Komendant CSWL Drawsko. Fot. Marcin Łukasz Na pierwszym planie Komendant CSWL Drawsko. Fot. Marcin Łukasz

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko w Olesznie odbyła się zbiórka żołnierzy, pracowników cywilnych jednostki oraz zaproszonych gości, która była uczczeniem Święta Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego jest świętem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej  bitwy warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą z 30 lipca 1992 roku,  obowiązującą od 13 sierpnia 1992 roku.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był mjr Andrzej Niegmański. Zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia kompanii honorowej wystawionej przez Grupę Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Dowódcą kompanii honorowej był kpt. Krzysztof Talaś. 

W dalszej kolejności dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko płk. Markowi Gmurskiem. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt z jednoczesnym odegraniem hymnu państwowego. 

Podczas uroczystości głos zabrał płk. Marek Gmurski, który przybliżył zgromadzonym historię Święta Wojska Polskiego. Jak powiedział dowódca CSWL Drawsko ,,… Dziękuję żołnierzom za trud i poświęcenie, którego nie szczędzą w codziennej służbie i szkoleniu, pracownikom wojska, bez których sprawne funkcjonowanie naszej jednostki nie byłoby możliwe. Wyrazy uznania kieruję do rodzin żołnierzy i pracowników wojska, które dobrze znają trudy służby i garnizonowego życia. Pozdrawiam żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, którzy swoją radą i doświadczeniem wciąż nam służą. Z okazji Święta Wojska Polskiego składam najlepsze życzenia całej kadrze, pracownikom wojska oraz weteranom Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.”

W tym szczególnym dniu dla żołnierzy i pracowników wręczono również okoliczne medale, listy gratulacyjne oraz nagrody. Zaproszeni goście przekazali na ręce dowódcy jednostki symboliczne upominki. 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto