Intermarche Drawsko


Rozpoczęto remont zabytkowego kościoła w Mielenku Drawskim

Rozpoczęto remont zabytkowego kościoła w Mielenku Drawskim

Od 30 czerwca trwają prace remontowe przy wieży kościoła filialnego pw. MB Królowej Polski w Mielenku Drawskim. Jest to pierwszy etap prac, który obejmuje swoim zakresem remont ratunkowy wieży kościoła. W ramach zadania wykonane zostaną nowe fundamenty pod ścianami oraz posadzka z gliny wewnątrz wieży, renowacji i konserwacji poddane zostaną ściany i stolarka wieży, sam hełm zaś pokryty zostanie gontem dębowym, którym pierwotnie pokryty był hełm wieży. Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Budowlana Piotr Kmieć ze Stawna, Kierownikiem Budowy Piotr Antończak, Inspektorem Nadzoru Zbigniew Kocur – nadzór autorski, nadzór konserwatorski sprawuje Ewa Palacz, a archeologiczny Jacek Borkowski.

W ubiegły piątek miał miejsce bardzo ważny i trudny etap remontu, a mianowicie demontaż ważącego ok. 15 ton hełmu wieży. Zadanie to było trudne ze względu na konieczność użycia potężnego dźwigu, małą przestrzeń roboczą wokół kościoła, bliskość linii energetycznych oraz przede wszystkim katastrofalny stan zachowania konstrukcji hełmu jak i całej wieży. Na szczęście po ponad dwóch godzinach operacja  zakończyła się pomyślnie. Świątynia w Mielenku Drawskim została wybudowana w 1662 roku przez mistrza Daniela na zlecenie ówczesnego patrona Hansa Georga von der Goltza, o czym świadczy zachowana do dziś inskrypcja na belce oczepowej wschodniej ściany kościoła. Jest to jeden z najbardziej wartościowych zabytków architektury szachulcowej na Pomorzu Zachodnim.

Od kilku lat kościół ulegał postępującej degradacji do tego stopnia, że w 2014 r. stwierdzono, że nie podjęcie prac przy wieży skutkować będzie jej rychłym zawaleniem. Pomimo, że wielokrotnie próbowano podjąć inicjatywy związane z ratowaniem niszczejącego zabytku, to dopiero w 2014 roku, dzięki staraniom proboszcza ks. Piotra Jesionowskiego oraz Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka udało się sporządzić pełną dokumentację techniczną i uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia. Wystąpiono wówczas także o środki zewnętrzne na pierwszy etap remontu świątyni - remont ratunkowy wieży. Wyjątkowa wartość zabytkowa kościoła została dostrzeżona w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło na ten cel 100 tys. złotych. Zadanie zostało również wsparte przez gminę Drawsko Pomorskie kwotą 102 tys. złotych, Województwo Zachodniopomorskie – 60 tys. zł oraz powiat drawski – 18 tys. zł.

 

 

Dodatkowe informacje

  • Film:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto