Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” z nowymi dotacjami na rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością

  • Napisane przez  DSI, WZP
OREW. Fot. Archiwum OREW. Fot. Archiwum

Są środki na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Do organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego trafi w sumie 700 tys. zł. Dotacje przeznaczone zostaną na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, organizowanie szkoleń i warsztatów czy doradztwo zawodowe uwzględniające potrzeby OzN. Jedną z organizacji jest OREW z Gudowa.

Przyznane dotacje to wynik rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otwartego konkursu ofert. Środki na rehabilitację zawodową i społeczną pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji marszałka. Zostaną przeznaczone na realizację 18 różnych działań.

Konkurs podzielony był na zadania dotyczące różnych sfer życia – włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, promowanie aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego, rehabilitację. Zaplanowano też szkolenia, kursy i warsztaty dla kadry, wolontariuszy czy członków rodzin bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji. –Te działania to nadzieja na lepsze jutro, ale też konkretne zajęcia, szkolenia i rehabilitacja, również dla dzieci i młodzieży. Wiemy, że potrzeby w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością są ogromne. Tymi działaniami próbujemy tę lukę uzupełnić – dodaje Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. 

Rehabilitacja dla dzieci i dorosłych

W zadaniu dotyczącym szeroko pojętej integracji osób z niepełnosprawnością środki otrzyma: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie (40 tys. zł), Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku (16 680 zł) oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie (28 300 zł). Szczeciński PZN dzięki przyznanemu wsparciu zorganizuje zajęcia dla osób z otoczenia niepełnosprawnych wzrokowo „Kiedy zgasną światła”.

Z kolei na prowadzenie różnego rodzaju zajęć grupowych i indywidualnych zostanie przeznaczona kwota 400 tys. zł. Dotację w tym zadaniu przyznano 9 podmiotom, które organizować będą zajęcia rehabilitacyjne, głównie dla dzieci i młodzieży. Finansowe wsparcie otrzyma:  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach (43 280 zł), Fundacja Velo Horyzonty Możliwości w Szczecinie (48 750), Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” w Szczecinie (49 720 zł), Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” w Szczecinie (50 tys. zł), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie (50 tys. zł), Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie (29 360 zł), Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina w Stargardzie (50 tys. zł), Fundacja Harmonia w Szczecinie (39 590 zł) i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem” w Świdwinie (39 300 zł).

Dzięki tym środkom pyrzyckie PSONI będzie prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Przyznane środki pozwolą także na rehabilitację szczecińskich Iskierek. Opieką zostanie objętych 48 dzieci. Zaplanowano m.in. ćwiczenia metodą NDT-Bobath, integrację sensoryczną, terapię mowy czy kinezjologię edukacyjną. To dynamiczny system ćwiczeń, który ma na celu pobudzenie pracy mózgu poprzez  proste ruchy naprzemienne ciała.

Z kolei Krajowe Towarzystwo Autyzmu zaplanowano zajęcia pod hasłem „A jak aktywność osób ze spektrum autyzmu”. Zadanie zostało podzielane na pięć części. To: alpakoterapia, wspinaczka na sztucznej ścianie (aktywność angażuje mięśnie głębokie), hipoterapia, konsultacje pedagogiczne oraz indywidualne zajęcia. Te będą odbywały się miejscach użyteczności publicznej. Uczestnicy tych spotkań będą uczyć się samodzielności. Jednym z zadań będzie zrobienie zakupów czy poruszenie się komunikacją miejską.

W Stargardzie zaplanowało 400 indywidualnych zajęć z neurologopedii i rehabilitacji ruchowej. Będzie brała w nich udział 20-osobowa grupa dzieci i  młodzieży. Za to zasadnie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina. Przy organizacji działać będzie też grupa wsparcia dla rodziców. W Świdwinie natomiast zajęcia zostaną zorganizowane dla 30-osobowej grupy. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem” poprowadzi je  w obszarze rehabilitacji, komunikacji, rozwijania własnych zainteresowań i aktywności. Zaplanowano m.in. terapię biofeedback, zajęcia z integracji sensorycznej, logorytmikę czy art-terapię.

Znaleźć pracę

Doradztwem zawodowym i przygotowaniem indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej zajmować się będą trzy szczecińskie organizacje – Fundacja Normlanie, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość oraz Fundacja Promocja Zdrowia.

Aktywni w różnych sferach

Nie zabraknie też działań promujących aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zaplanowano Festiwal Słońca 2023 - XVI Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora  oraz Festiwal Talentów Fundacji Możesz. Natomiast Fundacja Nauka dla Środowiska zorganizuje konferencję dotyczącą ekonomii społecznej. Omawiane będą na niej praktyczne rozwiązania w zatrudnianiu i tworzeniu dostępnych miejsc pracy.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

       https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/

Zostań promotorem

Więcej