Posiedzenie Zarządu Powiatu w odnowionym gabinecie Starosty

  • Napisane przez  Starostwo Powiatowe
  • Galeria
Fot. Starostwo Powiatowe Fot. Starostwo Powiatowe

W dniu 10 marca odbyło się dziesiąte w obecnej kadencji samorządu posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Rozpatrywano m.in. najważniejsze materiały przeznaczone na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Obrady rozpoczęły się nietypowo, bo od poświęcenia odnowionego gabinetu Starosty, w którym obraduje także Zarząd. Dokonał tego Ksiądz Proboszcz Piotr Jesionowski z Parafii Św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim.

- Gdy przyszedłem do pracy po raz pierwszy, moją uwagę zwróciła dość zniszczona, drewniana podłoga w gabinecie - mówi Stanisław Kuczyński, Starosta Drawski. - Jest ona zabytkowa, podobnie jak cały obiekt. Doszedłem do wniosku, że należy ją uratować. Podczas wynoszenia mebli okazało się, że część z nich utraciła swoją funkcjonalność w tym miejscu. Ponieważ prawie wszystkie pomieszczenia biurowe Starostwa zostały już wyremontowane, przyszedł czas na odświeżenie również i tego. Zdecydowałem się na wymianę mebli na solidniejsze, zaś poprzednie trafiły do Domu Pomocy Społecznej. Jestem zadowolony z efektu, tym bardziej, że ten bądź co bądź reprezentacyjny gabinet służył będzie wielu moim następcom.

Zauważono przy okazji, że nowy stół przy którym obraduje Zarząd, a także biurko Starosty mają zaokrąglone końce. - To na znak, że u Starosty nie ma kantów - żartuje Kuczyński.

Podczas dalszych obrad Zarząd omówił szereg dokumentów, w tym sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej, sprawozdanie z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. za rok 2014, sprawozdanie z efektów pracy Policji Powiatu Drawskiego w roku 2014, informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014r. oraz wnioski w sprawie poprawy funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w roku 2014, informację o stanie sanitarno-epizootycznym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pom. za rok 2014 oraz informację z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanegow Drawsku Pom. za 2014 r. Przyjęto również  sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013 -2017″ w roku 2014 i sprawozdanie z działalności oddziału powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w tym samym roku.

Zarząd podjął uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojć - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim”, uchwałę w sprawie wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego oraz uchwałę w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym budynku stanowiącego własność Powiatu Drawskiego. Zaaprobowano także projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat drawski na rok 2015 i skierowano do zaopiniowania przez związki zawodowe.

Przyjęto także szereg projektów uchwał Rady Powiatu, w tym w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku, uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 r., w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego oraz o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035. Rozpatrzono także inne wnioski, informacje i projekty dokumentów.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto