Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Drugi pożar hali w Złocieńcu. Zdjęcia strażaków i internautów oraz dziwny zbieg okoliczności.

 • Napisane przez  DSI
Drugi pożar hali w Złocieńcu. Zdjęcia strażaków i internautów oraz dziwny zbieg okoliczności.

We wczesnych godzinach popołudniowych, 4 października strażacy zostali wezwani do pożaru w Złocieńcu na ulicy Drawskiej. Paliła się tam hala.

Przypomnijmy, że podobny pożar miał miejsce we wrześniu 2019r, wskutek czego hala została częściowo zniszczona jeszcze przed uruchomieniem. Miała tam powstać przetwórnia ryb do czego nigdy nie doszło.

Do płonącej dzisiaj hali stopniowo wzywano nowe zespoły ratowników. Łącznie to było 15 jednostek z powiatu drawskiego. Na miejsce skierowano kilkudziesięciu strażaków z PSP Drawsko oraz ościennych OSP.

O wielkości pożaru mówi fakt, że mieszkańcy powiatu donosili, że pożar jest widoczny z kilku kilometrów, a nawet z odległego Drawska Pomorskiego i Gudowa.

Mieszkańcy wskazują na dziwny fakt

Kilka minut po tym jak opublikowaliśmy pierwsze zdjęcie informujące o zdarzeniu mieszkańcy zwrócili uwagę, że dziś na godzinę 14.30 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim wyznaczono termin licytacji komorniczej dotyczącej użytkownika wieczystego nieruchomości na której położna jest hala.

To praktycznie ten sam moment co wybuch pożaru.

Jak czytamy w ogłoszeniu o licytacji.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2022r. o godz. 14:30 w Sąd Rejonowy w Drawsku Pom. I Wydział Cywilny 78-500 Drawsko Pomorskie, ul.Jasna 3, Drawsko Pomorskie odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej Działka gruntu nr 36/3 w użytkowaniu wieczystym o pow. 3,6297 ha ( nr KW KO1D/00003898/9), Działka gruntu nr 36/4 o pow. 2,2322 ha w użytkowaniu wieczystym nr KW KO1D/00010774/6). Łączna powierzchnia działek 5,8619 ha oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki : Budynek hali produkcyjno-magazynowej (zniszczony całkowicie po pożarze)o pow. użytkowej 6.098,50 m2 (w tym część środkowa budynku wraz z antresolą o powierzchni 2.951,37 m2 jest całkowicie zniszczona), budynek socjalno-biurowy o pow. użytkowej 2.828,95 m2 (w tym piętro o pow. użytkowej 1.387,50 m2) zniszczony po pożarze zdewastowany, hala podczyszczalni ścieków o pow. 712,12 m2 (budynek całkowicie rozkradziony , pozostały jedynie głowne słupy konstrukcyjne i w części elementy konstrukcji dachu ,
  należącej do dłużnika: PCI-PV Spółka z o.o.
  położonej: 78-520 Złocieniec, ul. Drawska 23A, Złocieniec,
  dla której Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1D/00003898/9 i KW KO1D/ 00010774/6
  Suma oszacowania wynosi 2 466 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 849 950,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 246 660,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 18 12403871 1111 0010 1182 2935
  lub gotówką najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy Drawsko Pomorskie, ul.Jasna 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje

 • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej