Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Ważne tematy na ostatniej sesji Rady Powiatu Drawskiego

 • Napisane przez  Barbara Kotwica
Ważne tematy na ostatniej sesji Rady Powiatu Drawskiego

16 września 2022 roku odbyła się LI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji Radni zapoznali się  ze  sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o.za rok 2021,  sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2022 r. oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2022 r. 

Ponadto na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu Drawskiego dr Ewa Giza – Dyrektor Szpitala MSWiA w Złocieńcu przedstawiła prezentację multimedialną  na temat opieki psychiatrycznej, psychologicznej, środowiskowej oraz utworzonych z inicjatywy Dyrektora  Szpitala MSWiA w Złocieńcu  instytucji leczenia  psychiatrycznego od 2020 r.

Podczas sesji na wniosek Starosty Drawskiego Radni dokonali wyboru Waldemara Krzysztofa Włodarczyka na stanowisko Wicestarosty Drawskiego, a także pogratulowali Iwonie Kucharskiej powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Drawsku Pomorskim

Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • a)       określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego;
 • b)       ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski;
 • c)       zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku;
 • d)       przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Powiat Drawski stawia na pracowników” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
 • e)       pozbawienia kategorii dróg powiatowych;
 • f)        pozbawienia kategorii dróg powiatowych;
 • g)       wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Powiatu Drawskiego w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
 • h)       wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim;
 • i)        wyrażenia woli współpracy z Gminą Złocieniec oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Drawskiego na realizację wspólnego zadania;
 • j)        przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
  w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego,
  w roku 2022;
 • k)       udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Wierzchowo pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo, Powiat Drawski”;
 • l)        udzielenia pomocy finansowej Gminie Kalisz Pomorski; 
 • m)    zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022;
 • n)       o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022 – 2037.

Dodatkowe informacje

 • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej