Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

2022-06-15 Przegląd Folklorystyczny w Darskowie - I etap konkursowy

2022-06-15 Przegląd Folklorystyczny w Darskowie - I etap konkursowy

REGULAMIN I PRZEGLĄDU FOLKLORYSTYCZNEGO DARSKOWO 13 sierpnia 2022r. “Z FOLKLOREM POD RĘKĘ”

I. ORGANIZATORZY:
1. Stowarzyszenie Green World
2. Stowarzyszenie Nasza Świerczyna
3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
4. Związek Emerytów i Rencistów

II. CELE PRZEGLĄDU:
1. Prezentacje i kultywowanie tradycji pieśni ludowej, stylu muzykowania oraz popularyzacja i ożywienie tradycji w społeczeństwie.
2. Zaangażowanie pokoleń do poznawania lokalnej tradycji regionu. Wspólna zabawa i nawiązywanie nowych kontaktów motywujące do zmiany zachowań i poznawania możliwości nowych form spędzania wolnego czasu.
3. Promocja zespołów i kapel.
4. Promocja regionu.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przegląd zespołów będzie organizowany w dwóch etapach:

I etap
Złożenie formularza zgłoszeniowego do Organizatora ( link do formularza zgłoszeniowego udostępniony jest na stronie Zocieniec.pl oraz na stronie Stowarzyszenie Green World na Facebooku, MS (media społecznościowe) adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z trzema utworami ludowymi, związanymi z regionem ,przyśpiewkami. Wymagany jest co najmniej jeden utwór własnego autorstwa. Formularz zgłoszeniowy wraz z dołączonymi utworami w pliku należy złożyć w terminie od 20 kwietnia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. Pierwszy etap oceny zostanie przeprowadzony przez powołaną Komisję Konkursową. Do wybranych zespołów zostanie wysłana
informacja na adres e-mail lub pocztą o zakwalifikowaniu się bądź nie do Przeglądu. Organizator zapewnia, że nadesłane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do I etapu weryfikacji i nie zostaną w żaden inny sposób inaczej wykorzystane. Spośród zespołów, które dopełniły formalności tj. złożyły formularz zgłoszeniowy wraz z załączonymi utworami zgodnie z Regulaminem Przeglądu zostaną wyłonieni uczestnicy Przeglądu w etapie II.

II etap
1.Przegląd zespołów odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2022 r.
2. Czas trwania występu wynosić będzie 10 minut. Zespół zaprezentuje trzy utwory o charakterze ludowym.
3. W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły prezentujące folklor.
4. Przegląd folklorystyczny ma charakter konkursu. Jest imprezą plenerową, odbędzie się w miejscowości Darskowo gm. Złocieniec woj. Zachodniopomorskie, zorganizowaną przez w/w Stowarzyszenia.
5. Uczestnicy Przeglądu powinni przybyć co najmniej godzinę przed zaplanowanym swoim występem. Program Przeglądu ( godzina występu) zostanie przekazany uczestnikom na adres e-mail w terminie od 01 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. Zespół, który zakwalifikował się a nie będzie mógł uczestniczyć w Przeglądzie zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi informacji o zaistniałym fakcie do 31 lipca 2022 r.
6.Komisja konkursowa może przerwać występ o ile prezentacja przekroczy limit czasowy.

IV. KRYTERIA OCEN:
Komisja konkursowa oceniać będzie:
- pomysł na autorski utwór,
- folklorystyczny artyzm i technikę wykonania ,
- umiejętności wokalne i instrumentalne wykonawców,
- dobór repertuaru i jego zgodność z regionem,

- strój, ogólna prezentacja i wyraz artystyczny.

Komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe w kategorii śpiewaczych zespołów folklorystycznych w wysokości :
I Nagroda o wartości 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych)
II Nagroda o wartości 1000 zł ( tysiąc złotych)
III Nagroda o wartości 500 zł ( pięćset złotych)
Ponadto zwycięzcy otrzymają trzy wyróżnienia. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

V. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
Prezentację utworów oceniać będą członkowie Komis Konkursowej, w skład której wchodzą minimum 3 osoby.
Z pracy Komisji sporządzony zostanie protokół.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorące udział w Przeglądzie zespoły akceptują treść niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzebę konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników w czasie Przeglądu.
4. Organizator rozstrzyga sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie Przeglądu.
5. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przeglądu.
7. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.
8. Uczestnicy biorący udział w Przeglądzie wyrażają zgodę na wykonanie i upublicznianie dokumentacji fotograficznej z imprezy.

VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Przeglądu jest Stowarzyszenie Green World z siedzibą w Darskowie gm.Złocieniec
2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Przeglądu będą przetwarzane w celu:
- organizacji i przeprowadzenia Przeglądu
- publikacji informacji o laureatach Przeglądu oraz zdjęć, filmów, informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Green World, Zlocieniec.pl.DSI itp. oraz w mediach ,w związku z promocją działalności kulturalnej Stowarzyszenia Green World a także w celach archiwizacyjnych i rozliczeniowych wymaganej zgodnie z przepisami art.13 ust.1 i 2 oraz art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( ogólne rozporządzenie o ochronie danych o ochronie danych zwanych dalej RODO).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, uzależniony od nieprzewidzianych zdarzeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami :

  • Anna Makuchowska tel. 695 871 385
  • Barbara Pawłowska tel. 604 231 422
  • Maciej Słomka tel. 664 621 27
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej