Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych w drawskim PUP

  • Napisał 
Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim od 24.06 do 26.07.2013 r. organizował szkolenie dla osób bezrobotnych pt. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą urządzeń biurowych i podstawową obsługą komputera”. W zajęciach uczestniczyło 12 osób bezrobotnych. 

Kształcenie obejmowało 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 100 godzin zajęć praktycznych. Podczas zajęć przedstawione zostały tematy z zakresu organizacji pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, organizacji pracy w biurze, etyki biurowej, znajomości dokumentacji biurowo-kadrowej, redagowania i zasad sporządzania pism, zasad przyjmowania i obsługiwania interesantów oraz prowadzenie rozmów telefonicznych. Omówiono także zagadnienia prawa pracy oraz prawa cywilnego, savoir-vivre w zawodzie pracownika biurowego, przedstawiono elementy wizażu, makijażu, stylizacji paznokci, fryzjerstwa, a także zagadnienia i praktykę obsługi urządzeń techniki biurowej oraz obsługę podstawowych programów komputerowych tj. Windows, Word, Power Point, Outlook, Internet. 

Uczestnicy szkolenia odbyli również kilkudniowe zajęcia praktyczne w biurach jednostek samorządu terytorialnego powiatu drawskiego. Wszyscy z zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział w zajęciach. W dniu 26.07.2013 r. odbył się egzamin końcowy, który wszyscy uczestnicy zdali z wynikiem pozytywnym i uzyskali zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto