Planowane remonty dróg w Drawsku Pomorskim

17 września gmina Drawsko Pomorskie podpisała z powiatem drawskim porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakres której wejdą:  przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Sobieskiego do ulicy do ul. Dworcowej Drawsku Pomorskim oraz budowa kanalizacji deszczowej na ww. odcinku.

Roboty będą realizowane w latach 2014-2015 przez właściciela drogi – powiat drawski. Gmina i powiat współfinansują inwestycję w stosunku 50/50.

Jak informuje serwis drawskiego urzędu miejskiego w  dniu 30.09.2014r. gmina Drawsko Pomorskie złożyła wniosek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych – ulic: B. Chrobrego, ks. S. Staszica i Słonecznej z parkingiem”.

Zakres zadania obejmuje:

  • 1) przebudowę ulicy Sobieskiego na odcinku od ul. Chrobrego do przejazdu kolejowego (droga powiatowa) – odcinek długości ok. 415 mb;
  • 2) przebudowę nawierzchni ulicy B. Chrobrego wraz z odwodnieniem – odcinek długości ok. 294 mb;
  • 3) przebudowę nawierzchni ulicy ks. S. Staszica wraz z odwodnieniem  – odcinek długości ok. 495 mb;
  • 4) przebudowę ulicy Słonecznej z budową parkingu  – długość odcinka drogi ok. 180 mb.

Niezbędny wkład własny na realizację zadania zapewniają w stosunku 50/50 gmina Drawsko Pomorskie i powiat drawski. W tym celu zostały podjęte stosowne uchwały i porozumienia. Zadanie będzie realizowane w roku 2015 w przypadku uzyskania dofinansowania. Szacunkowy koszt realizacji zadania przewiduje się w wysokości 5.500.000,00 złotych brutto. Gmina Drawsko Pomorskie rozpoczęła również realizację pierwszego etapu zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej w Drawsku Pomorskim".  W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia  jezdni i chodników  przy ul. Polnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do bruku oraz drogi wewnętrznej do budynku przy ul. Piłsudskiego 29,  na odcinku od ul. Polnej do ul. Łąkowej. Na przebudowywanym odcinku drogi  zostanie również wybudowana sieć deszczowa. Głównym założeniem realizowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w tym rejonie miasta. Po przebudowie odcinek drogi przy ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do budynku przy ul. Piłsudskiego 29 będzie dwukierunkowy.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto