Teatralne podróże, Etno - kreatywni , W krainie czarodziejów ... Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim stara się pozyskać środki zewnętrzne na wydarzenia i inicjatywy w 2021

 • Napisał 
Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

Ostatnie miesiące starego roku były bardzo pracowite dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim. Pracownicy opracowali i złożyli kilkanaście wniosków do instytucji finansujących działalność instytucji kultury, a wnioskowana kwota to ponad 800 tysięcy złotych.

W tym trudnym okresie wykorzystaliśmy czas na to, aby lepiej przygotować się do następnego roku i móc w jeszcze szerszym zakresie finansować realizowane inicjatywy kulturalne z funduszy zewnętrznych. Rok 2020 to kolejny, bardzo udany rok, pod kątem pozyskania dodatkowych pieniędzy na działalność ośrodka i bibliotek. Chociaż nie było łatwo z realizacją zadań, to udało nam się je terminowo zakończyć i rozliczyć. Wierzymy, że uzyskamy dofinansowanie i przeprowadzimy ciekawe projekty również w 2021 roku– mówi Jolanta Pluto – Prądzyńska, Dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.

W starym roku drawska samorządowa instytucja kultury realizowała sześć projektów ze środków zewnętrznych. Były to projekty:

 • OD WYSPY ŚWIĘTYCH KONI DO DRAWSKIEJ SUITY
 • OJCZYSTY - NASZ ULUBIONY!
 • RUSZA AUTOBUS KULTURALNY - MIEJSCE W NIM CZEKA NA CIEBIE!
 • NIE TYLKO BIBLIOTEKARZ
 • WKRĘCENI W CZYTANIE
 • ZAKUP NOWOŚCI DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH.

Realizowane projekty zapewniły mieszkańcom gminy Drawsko Pomorskie, powiatu oraz naszym gościom bogatszą ofertę kulturalną, artystyczną i edukacyjną. Przygotowane propozycje i wydarzenia były ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla wszystkich. W okresach zamknięcia instytucji kultury  szkoliliśmy też pracowników bibliotek zarówno gminy, jak i powiatu – relacjonuje Renata Żołądkiewicz, Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.

Trwają przygotowania do kolejnych projektów

Opracowaliśmy i złożyliśmy już 10 wniosków do programów MKiDN : „Edukacja kulturalna”, ‘Kultura dostępna”, „Kultura  tradycyjna i ludowa”, „Partnerstwo dla książki”, „Promocja czytelnictwa”, „Infrastruktura domów kultury”, „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”, a kolejne projekty są w trakcie przygotowywania. Aktualnie wnioskowana kwota to ponad 800 tys. zł. Szczególnie zależy nam na Inicjatywach lokalnych, dzięki którym mieszkańcy będą mogli realizować swoje własne pomysły i plany, które uzupełnią ofertę kulturalną ośrodka. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym roku konkurencja wśród beneficjentów programów MKIDN będzie jeszcze większa, że wiele instytucji kultury będzie wnioskowała o te środki, ale mamy nadzieję, że przynajmniej część środków uda nam się pozyskać. – podsumowuje Daniel Puchalski z Ośrodka Kultury.

Projekty, które ośrodek kultury i drawska biblioteka chcą zrealizować w roku 2021 przy pomocy środków zewnętrznych są kontynuacją wcześniejszych działań, ale też zawierają wiele nowych, interesujących i ciekawych propozycji. Wśród nich są:

 • „Teatralne podróże: i te małe i te duże”, czyli wiele warsztatów wykorzystujących techniki improwizacji aktorskiej, ekspresji i wyobraźni teatralnej, tworzenia rekwizytów, strojów, dekoracji, scenografii.
 • „Kulturalny wehikuł czasu”. Pomysł zakłada drugi już cykl wyjazdów tematycznych, umożliwiających mieszkańcom gminy nieodpłatne zwiedzanie miejsc ważnych dla kultury narodowej oraz skorzystanie z oferty kulturalnej i edukacyjnej prestiżowych instytucji kultury, np. filharmonii, opery, muzeów
 • „ETNO-Kreatywni”.  Zadanie obejmuje warsztaty, pokazy i inne twórcze działania nawiązujące do miejscowej tradycji, popularyzujące zjawiska kultury ludowej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych.
 • „W krainie czarodziejów, magów i robotów”. Tutaj celem jest wzmocnienie roli biblioteki w kształtowaniu nawyków i kreowaniu potrzeb czytelniczych oraz podniesienie standardów usług oferowanych przez drawską bibliotekę przy wsparciu autorytetów i ekspertów z różnych dziedzin.
 • „Bibliotek@ Online”. Projekt, w którym ośrodek kultury stawia sobie za zadanie organizację szkoleń i warsztatów odpowiadających zdiagnozowanym potrzebom środowiska bibliotekarskiego powiatu drawskiego.
 • „Sztuka cię szuka- artystyczne pracownie talentów”, który zakłada wyposażenie pracowników merytorycznych placówek kulturalnych podległych Ośrodkowi Kultury w Drawsku Pomorskim w wiedzę, umiejętności praktyczne i postawy, które w pozytywny sposób wpłyną na poszerzenie i podniesienie jakości oferty kulturalno-artystycznej instytucji oraz posłużą samorozwojowi animatorów.
 • „Ogród Książki- miejscem twórczych inspiracji i integracji”. Pomysł, w którym zadanie obejmuje przeprowadzenie przez bibliotekę interdyscyplinarnych projektów, które sprzyjać będą popularyzacji czytelnictwa, trwale podnosić kompetencje i rozbudzać potrzeby czytelnicze, aktywizować społeczność lokalną wokół biblioteki.
 • „PARK Drawski Festiwal Teatrów Ulicznych” – kolejna edycja znanego już dużego wydarzenia teatralnego w Drawsku Pomorskim.
 • „Decydujemy i działamy razem !” – dwuetapowy projekt, podczas którego najpierw stworzona zostanie diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, a następnie ogłoszony konkurs grantowy dla mieszkańców na realizację ich pomysłów kulturalnych odpowiadających potrzebom wykazanym w diagnozie.

Dodatkowe informacje

 • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej