W 2021 w Drawsku będzie lepsza infrastruktura dla kajakarzy

  • Napisane przez  DSI
Zdjęcie kajakarzy z 2012 roku na nabrzeżu przy ul. Piłsudskiego. Fot. Adam Cygan Zdjęcie kajakarzy z 2012 roku na nabrzeżu przy ul. Piłsudskiego. Fot. Adam Cygan

Cztery lata temu teren przy ul. Staszica w Drawsku Pomorskim został uporządkowany, a drawski ratusz uzyskał pozwolenie na wybudowanie slipu do wodowania kajaków oraz niewielkiego pomostu na rzece Drawie. W dalszej kolejności pojawiła się kolejna infrastruktura. Ławki, wiata i śmietniki.  Teraz trwa kolejny etap rozbudowy. Właśnie postawiony został kontener z prysznicami i toaletami. To będzie znaczne ułatwienie dla turystów i mieszkańców. W szczególności kajakarzy. Można się spodziewać, że całość będzie działać już wiosną. Na drugą część większej będziemy musieli poczekać do lata.

W 2021 w Drawsku będzie lepsza infrastruktura dla kajakarzy
Teren przy ul. Staszica przed rozpoczęciem przygotowań w lutym 2017 r. 

Gmina Drawsko Pomorskie bierze udział w dużym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Właśnie w ramach tego projektu realizowane są dwa zadania: doposażenie stanicy wodnej przy ul. Staszica oraz remont nabrzeża przy ul. Piłsudskiego.

W 2021 w Drawsku będzie lepsza infrastruktura dla kajakarzy
Istniejąca infrastruktura przy Staszica

Już w ramach tego programu zrealizowane zostało zadanie doposażenia stanicy wodnej. Zakupiono i zamontowano drewniane elementy małej architektury wraz z tablicami pcv, w szczególności: przebieralnia, 4 koszy do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery oraz tablica informacyjna z regulaminem.

W 2021 w Drawsku będzie lepsza infrastruktura dla kajakarzy
Nowy kontener

Duża inwestycja - remont nabrzeża przy ul. Piłsudskiego

Drugim zadaniem realizowanym przez gminę w ramach projektu jest remont nabrzeża przy ul. Piłsudskiego. Inwestycją objęty jest teren  w centrum Drawska Pomorskiego wzdłuż rzeki Drawy od mostu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego w kierunku mostu drogowego w ciągu ul. Obrońców Westerplatte.

W 2021 w Drawsku będzie lepsza infrastruktura dla kajakarzy
ul. Piłsudskiego. Zdjęcie archiwalne

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonać roboty budowlane obejmujące: rozbiórkę istniejącego chodnika w obrębie garaży wraz z obrzeżem, rozbiórkę schodów skarpowych, montaż elementów prefabrykowanych wzdłuż rzeki Drawy stanowiących chodnik – nabrzeże dolne, budowę chodnika wzdłuż garaży i nabrzeże górne, montaż prefabrykowanych schodów skarpowych wraz z pochwytami,  montaż ławek, regulacja skarpy, przestawienie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym balustrady rurowej zabezpieczającej chodnik nabrzeża górnego oraz  uporządkowanie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 10 czerwca 2021 r. Na chwilę obecną trwają procedury uzgodnień dokumentacji projektowej przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej