Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Burmistrz Adam Kośmider rozlicza się z programu wyborczego

 • Napisane przez  Adam Kośmider
Adam Kośmider. Fot. Adam Cygan Adam Kośmider. Fot. Adam Cygan

Cztery lata temu zaprezentowałem Państwu na łamach Kuriera program wyborczy mojego Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. Jako jedyny kandydat na burmistrza przedstawiłem swoje zamiary oraz obszerny i kompleksowy plan działania na 4 lata. Dzisiaj pora na jego rozliczenie i podsumowanie. Realizacja zamierzeń nie była łatwa, z uwagi na powszechnie znane Państwu trudności, związane przede wszystkim z brakiem współdziałania z większością Rady Miejskiej, wynikającego z założenia niektórych Radnych – im gorzej tym lepiej, oraz ograniczone możliwości finansowe. Ale po kolei, co udało się osiągnąć.

Podstawą rozwoju gospodarczego gminy są dobrze przygotowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W tej kadencji zostały opracowane i przyjęte następujące plany, tworzące podstawy prawne do inwestowania i podejmowania działań prorozwojowych w przyszłych latach:

 • mpzp dla obszaru lotniska w Broczynie;
 • mpzp dla części obrębu Piaseczno; 
 • mpzp „Ostoja Drahimska” nad j. Drawsko w obrębie Sulibórz.

W opracowaniu są następujące plany:

 • teren w obrębie St. Drawsko, N. Drawsko, Kołomąt;
 • dla obszaru części obrębu Niwka.

Ponadto nowelizowane były i jeszcze są opracowywane punktowe zmiany istniejących już planów w 17 punktach, przeprowadzane na indywidualne wnioski naszych mieszkańców i przedsiębiorców, chcących inwestować i rozwijać swoje firmy.

 • Artykuł jest zapowiedzią 97 wydania Kuriera Czaplineckiego

W ślad za planowaniem przestrzennym przygotowaliśmy koncepcje i projekty do kompleksowego zagospodarowania sportowo-turystycznego i rekreacyjnego nadbrzeża j. Drawsko i j. Czaplino. Gotowe są projekty budowlane na modernizację bulwaru nadjeziornego w granicach miasta, rewitalizacji rynku i deptaka, plaży miejskiej i ścieżki pieszo-rowerowej. Podjęte działania pozwolą na wzbogacenie oferty turystycznej i inwestycyjnej. Sukcesem zakończyły się wieloletnie starania o poluzowanie rygorów ciszy na j. Drawsko. Możliwość uprawiania sportów motorowodnych oraz kursowania statków wycieczkowych  z pewnością przyciągnie wielu amatorów rekreacji i czynnego wypoczynku na wodzie. Czują się już bezpiecznie na wodzie wędkarze, którzy mogą legalnie korzystać z silników zaburtowych na swoich łodziach wędkarskich.

Dzięki wysiłkom naszych przedsiębiorców i współpracy z gminą wykreowane zostały nowe produkty, jak „Miody drahimskie” i „Wędzona sielawa”, które zostały wpisane na listę produktów regionalnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w mijającej kadencji:

 • budowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Drawskiej;
 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Kwiatowe;
 • budowa sieci wodociągowej na trasie St. Drawsko – Kluczewo;
 • budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej;
 • modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Rzepowie i budowa sieci wodociągowej w Piasecznie;
 • budowa wodociągu w ul. Pięciu Pomostów;
 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J.Ch. Paska;
 • odwodnienie nowej części cmentarza;
 • rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka;
 • poprawa standardów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;
 • przebudowa ul. Polnej wraz ze skrzyżowaniem w rejonie stacji paliw;
 • budowa drogi w ulicach Wiejskiej i Akacjowej;
 • przebudowa drogi w ul. Rzecznej;
 • budowa parkingu i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej (KTP);
 • przebudowa drogi w ulicach Długa i Drahimska;
 • budowa chodnika w ul. Pławieńskiej (Oś. Wieszczów);
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego w Prosinku;
 • przebudowa drogi Wrześnica – Żelisławie;
 • przebudowa ul. Leśników;
 • przebudowa drogi w m. Psie Głowy;
 • przebudowa ul. Mickiewicza;
 • utworzenie Gminnego Centrum Ratownictwa;
 • przebudowa domu pogrzebowego;
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej;
 • remonty podłóg w salach gimnastycznych Gimnazjum i Szkoły Podstawowej;
 • przebudowa świetlicy wiejskiej w Machlinach;
 • budowa lodowiska Biały Orlik;
 • budowa pomostu nad j. Drawsko w Kluczewie;
 • budowa pomostu nad j. Drawsko w Siemczynie;
 • budowa pomostu nad j. Drawsko w St. Drawsku;
 • z wiosną realizowany będzie remont Ratusza.

Działania planistyczne i inwestycyjne stworzyły warunki do rozwoju przedsiębiorczości i przekładają się na aktywność gospodarczą. Wyrazem tego są m.in. nowe sklepy, w tym dwa wielkopowierzchniowe długo oczekiwane przez mieszkańców, obiekty gastronomiczne, stacja paliw, automyjnie, nowe inwestycje w ośrodkach wypoczynkowych itd.

Powstała strefa płatnego parkowania w rejonie Rynku i kilka dodatkowych parkingów na terenie miasta. 

Gmina jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu „Budujemy sportową Polskę”. Przystępując do programu gmina zadeklarowała, że jej celem jest stworzenie równego i powszechnego dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, zmiana jakości życia całego społeczeństwa i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w uprawianiu sportów. Celowi temu służy budowa nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zbudowaliśmy dwie siłownie zewnętrzne, oraz trasę zdrowia, służące wszystkim pokoleniom mieszkańców. Nowe place zabaw w mieście i na wsiach umożliwiają harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny naszym najmłodszym. Funkcjonuje tor motocrossowy i górka zjazdowa do uprawiania sportów zimowych. Prowadzone były inwestycje na obiektach sportowych: na Ośrodku Sportów Wodnych wymieniono ogrodzenie i wyremontowano dach na hangarze, powiększono i wyremontowano pomosty (w tym „cypel”) w basenie ośrodka, na stadionie miejskim wymieniono część ogrodzenia, zmodernizowano boisko na Osiedlu Wieszczów i w Sikorach. 

Odbywają się w naszej gminie nowe, cykliczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i gminnym, mające nie tylko charakter sportowy i rekreacyjny, ale także promocyjny, jak:

 • regaty w ramach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych;
 • regaty dla dzieci i młodzieży;
 • zawody motocrossowe o Puchar Bałtyku;
 • regaty na powitanie lata w Starym Drawsku;
 • regaty memoriałowe im. Stanisława Kryszewskiego;
 • Puchar Pomorza w nordic walking;
 • bieg memoriałowy im. chor. Kazimierza Masiowskiego;
 • mistrzostwa województwa w tenisie stołowym;
 • turnieje na najbardziej usportowioną wieś;
 • nocne turnieje piłki nożnej na Orliku.

Aby wyróżnić za osiągnięcia sportowe, docenić i usatysfakcjonować sportowców oraz trenerów i działaczy sportowych organizowane są Gale Sportu, podczas których najlepsi są nagradzani. Na polu kultury powstały nowe, cykliczne imprezy, dające większe pole działania dla twórców do samorealizacji i poszerzające ofertę kulturalną dla odbiorców, jak:

 • konkurs kulinarny Czaplinecki Przysmak z Ryb;
 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Biesiadnej o „Złotą Czaplę Czaplinka”;
 • Dyktando o Puchar Burmistrza Czaplinka;
 • Powiatowy Przegląd Nieprofesjonalnych Plastyków.

Organizowane są także Gale Kultury, gdzie honorowani są twórcy i działacze kultury. W dziedzinie administracji najważniejsze, przeprowadzone dotychczas działania organizacyjne, to: 

- rozdzielenie stanowisk w Zarządzie Nieruchomościami Miejskimi i Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Oba zakłady mają sprawnych menadżerów, oraz wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, co przekłada się na bardzo dobre wyniki w ich działalności. ZNM dobrze zarządza zasobem mieszkaniowym. Mimo ograniczonych możliwości inwestycyjnych stworzył lub gruntownie wyremontował ponad 40 lokali mieszkalnych. ZGK musiał się zmierzyć z nową ustawą „śmieciową”, i znakomicie sobie z tym problemem poradził;

 • rozdzielenie CzOKSiR na Czaplinecki Ośrodek Kultury i Referat Sportu i Rekreacji. W ten sposób CzOK zarządza wyłącznie szeroko rozumianą kulturą, dobrze wypełniając swoje zadania. Powstały nowe cykliczne imprezy oraz zespoły i zajęcia. Referat Sportu i Rekreacji powstał zamiast planowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na którego utworzenie nie zgodzili się radni opozycyjni. Mimo tego, Referat bardzo dobrze wypełnia swoje zadania związane ze sportem, aktywnym wypoczynkiem i rekreacją.
 • w Urzędzie Miejskim zasadniczą zmianą było utworzenie nowego Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli, w skład którego weszli już pracujący i doświadczeni pracownicy. Zadaniem tego wyspecjalizowanego referatu jest przede wszystkim przygotowywanie projektów (do kontraktu samorządowego i różnych konkursów) na pozyskiwanie środków zewnętrznych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Załogę Urzędu Miejskiego tworzą dzisiaj w większości ludzie młodzi. Na zatrudnione 74 osoby, ponad połowę (39 osób) stanowią pracownicy w wieku do 45 lat, w tym młodzież do lat 35 – 25 osób. Takie połączenie we wszystkich komórkach organizacyjnych UM młodych, dynamicznych i wykształconych osób, ze starszymi, doświadczonymi urzędnikami daje znakomite rezultaty. Wszystkie referaty pracują dzisiaj efektywnie, sprawnie realizując swoje zadania. Wyrazem tego są sukcesy osiągane przez Gminę w różnych rankingach i konkursach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne:

 • wyróżnienie i medal Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej za rozwój bazy sportowej;
 • dwukrotne wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych i edukację ekologiczną;
 • tytuł „Laureata” w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”;
 • certyfikat Polskiej Unii Onkologii zaświadczający o obecności gminy wśród finalistów Konkursu Zdrowa Gmina;
 • tytuł laureata „Perły Samorządu. Nowoczesna Gmina. Nowoczesne Miasto” w Ogólnopolskim Rankingu Samorządów „Dziennika Gazety Prawnej”;
 • tytuł „Ambasadora Równości” przyznany przez Kapitułę konkursu za wdrożenie projektu „Równość standardem dobrego samorządu”. Urzędy uhonorowane tym tytułem pełnią rolę wzorcowych dla innych urzędów jednostek terytorialnych. 

We współdziałaniu z Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym podjęliśmy długofalowe działania zmierzające do rewitalizacji obszarów dotkniętych transformacją, czyli większość naszych sołectw. Odbyły się pierwsze konferencje poświęcone temu problemowi. Jednym z pierwszych kroków były przeprowadzone badania dzieci, głównie pod kątem diagnozowania wad postawy.

Poprawiły się na wsiach warunki wypoczynku, rozwoju i rozrywki dzieci. Wraz z remontem świetlicy w Machlinach doposażono w sprzęt audiowizualny niemal wszystkie świetlice wiejskie. Powstała nowa świetlica w Miłkowie, remontowane są świetlice w Psich Głowach i Ostrorogu. Wyremontowano budynek remizy strażackiej w Broczynie, której pomieszczenia są także wykorzystywane przez dzieci i młodzież. W 21 sołectwach powstały place zabaw dla dzieci, projektowane są dalsze. Zapoczątkowany został proces modernizacji placów sportowych i boisk, aby dostosować je do aktualnych potrzeb. Zdecydowana większość sołectw, przy pomocy pracowników UM, sięga śmiało po fundusze zewnętrzne na różne projekty. Można tu wymienić najaktywniejsze: Siemczyno, Sikory, Broczyno, Trzciniec, Łąkę, Rzepowo, Kluczewo, Machliny i inne.

W oświacie dużo zmieniło się na lepsze. Bardzo aktywna jest Szkoła Podstawowa w Czaplinku. Zrealizowała duży projekt z programu „Cyfrowa szkoła”, który pozwolił na wyposażenie szkoły w najnowszej generacji sprzęt informatyczny (komputery, tablice interaktywne, projektory), unowocześniający i doskonalący procesy dydaktyczne. Ponadto w konkursie firmy ENEA szkoła zdobyła kolejną tablicę interaktywną z projektorem. Z inicjatywy dyrekcji powstał przy szkole nowoczesny „wypasiony” plac zabaw, z wielkim entuzjazmem przyjęty przez dzieci.

W Gimnazjum podjęto szereg działań inwestycyjnych zmierzających do racjonalizacji kosztów eksploatacyjnych i zapewnienia wysokiego poziomu nauczania. Wiele zmienia się w Przedszkolu, gdzie nowa dyrekcja podjęła także działania organizacyjne i inwestycyjne, wpływające na podniesienie standardów edukacyjnych, wychowawczych i bytowych. Na rzecz osób niepełnosprawnych zamontowano windę w Ośrodku Zdrowia, ułatwiającą dotarcie do gabinetów lekarskich na piętrze. Natomiast w budynku Gimnazjum funkcjonuje schodołaz do transportu wózków inwalidzkich na wyższe piętra. W sali gimnastycznej przebudowano schody i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, oraz przystosowano dla nich toalety. W Szkole Podstawowej zlikwidowano progi i poszerzono drzwi, umożliwiając płynne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Na MGOPS w minionym okresie spadały coraz to nowe zadania z zewnątrz, za którymi nie szły w parze środki finansowe. Mimo tego, kierownictwo ośrodka i personel dobrze dawali sobie radę z nowymi problemami. 

W zasadniczy sposób zmieniła się partycypacja obywatelska w życiu naszej gminy. Powstało szereg ciał społecznych, mających status doradczy i konsultacyjny wobec burmistrza, wywierających znaczący wpływ na podejmowane decyzje w różnych sprawach, jak:

 • Społeczna Rada Sportu jest organem doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej we wszystkich formach uczestnictwa: wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyce;
 • Społeczna Rada Kultury jest także organem o kompetencjach jak powyżej, w sprawach działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania instytucji kultury, oraz rozrywki;
 • Społeczna Rada Seniorów została powołana w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a szczególnie starszego pokolenia;
 • Kapituła Odznaczeń, która opiniuje wnioski o odznaczenia państwowe dla najbardziej zasłużonych mieszkańców naszej gminy. W skład Kapituły wchodzą obywatele odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

W celu uhonorowania osób działających społecznie odbywają się Gale Wolontariatu, niektóre organizowane wspólnie z powiatem. W społeczne zapotrzebowanie trafiło utworzenie biura porad prawnych. Darmowe porady udzielane przez renomowanego prawnika cieszą się wielkim powodzeniem i dobrze służą mieszkańcom, których nie stać na opłacanie usług prawniczych. Mieszkańcy otrzymali możliwość kontrolowania przebiegu i wysłuchiwania obrad sesji Rady Miejskiej poprzez łącza internetowe. Oprócz sukcesów jest także sporo niedosytu z powodu przedsięwzięć, które nie zostały zrealizowane, bądź po prostu nie wyszły. 

Nie udało się na razie przeprowadzić inwestycji związanej z budową farmy wiatrowej. Na przeszkodzie stanęli ekolodzy i kulawe prawo, które m.in. na dzień dzisiejszy stawia pod znakiem zapytania opłacalność takiej inwestycji dla inwestora. Podobnie sprawa się ma z biogazowniami, które co najmniej dwie powinny już w naszej gminie działać. Nie opłaca się także budowa farm fotowoltaicznych, jakie u nas mogą powstać. Czekamy na nowelizację ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Do niedostatków należy zaliczyć słaby poziom przygotowania merytorycznego większości radnych do wypełniania swych funkcji stanowiących. Radni opozycji przez 4 lata nie zgłosili żadnej inicjatywy uchwałodawczej, oprócz pomysłu obniżenia pensji burmistrza. W zamieszaniu udało się jednak uchwalić głosowanie imienne. Dzięki temu, radni nie pozostają anonimowi w kwestii głosowania. Można każdego, nawet po latach, rozliczyć za podjęte decyzje.

Nie satysfakcjonuje jeszcze poziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Zasadniczo dlatego, że nie wszystko w tej dziedzinie zależy od władzy samorządowej. Gdyby ustawowo Policja podlegała burmistrzowi, być może jej działania byłyby skuteczniejsze.

Wiele do życzenia pozostawia estetyka naszego miasta i wsi oraz dbałość o porządek, chociaż wyburzono kilka szpecących krajobraz stodół i budynków, oraz trzy blaszane hangary nad j. Drawsko. 

Na pewno wiele z przedstawionych dokonań można było zrealizować lepiej, na pewno nie wszystko jeszcze dzisiaj działa jak byśmy sobie życzyli, a realizacja wielu przedsięwzięć wykracza poza ramy jednej kadencji, ale na pewno jakość naszej gminnej rzeczywistości uległa znacznej poprawie.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

       https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/

Zostań promotorem

Więcej