Jakimi pieniędzmi będzie dysponował powiat drawski, a ile planuje wydać w 2021 roku

  • Napisane przez  DSI
Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

Powiat drawski uchwali budżet na 2021 rok 18 grudnia 2020. Jak wyglądają dochody i wydatki ?

Dochody w 2021 roku ustalono na 101.869.630,00 zł. W tym są dochody bieżące 94.188.586,58 zł i majątkowe w wysokości 7.681.043,42 zł.

Na swoją działalność samorząd powiatowy planuje wydać 103.998.613,00 zł. Wydatki bieżące to kwota 90.537.811,86 zł, a wydatki majątkowe to 13.460.801,14 zł.

Deficyt budżetowy wyniesie 2.128.983,00 zł który zostanie pokryty ze środków RFIL w kwocie 1.026.983,00 zł oraz kredytu w wysokości 1.102.000,00 zł.

W budżecie stworzono rezerwy w ogólnej kwocie 1.070.000,00 zł, w tym:

  • 1) rezerwę ogólną w kwocie 190.768,00 zł
  • 2) rezerwy celowe w kwocie 879.232,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 179.232,00 zł, realizację zadań oświatowych w kwocie 50.000,00 zł, realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie w kwocie 20.000,00 zł oraz inwestycje w kwocie 630.000,00 zł.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej