Taką procedurę wypracowano w Węgorzyńskim POZ

 • Napisane przez  DSI, UM
Węgorzyno. Google Maps Węgorzyno. Google Maps

To ciekawa lektura z gminy Węgorzyno. Jak informuje samorząd z uwagi na pojawiające się pytania o sposobie funkcjonowaniu Ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie obowiązywania podwyższonego zagrożenia spowodowanego wirusem Covid 19, w uzgodnieniu z węgorzyńskim Ośrodkiem POZ w tamtejszym ośrodku przyjęto następujące procedury.

Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Węgorzynie wypracował i wdrożył procedurę postępowania obowiązującą lekarzy jak też pacjentów w związku z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19.

Procedura przedstawia się następująco.

 • Każdy pacjent podlega rejestracji telefonicznej, która polega na przydzieleniu daty, godziny i minuty na telefoniczną konsultację z lekarzem POZ.
 • W ośrodku pracuje zamienne dwóch lekarzy. Na każdą rejestrowaną osobę przewidziana jest 15 minutowa konsultacja. Konsultacje wyznaczane są rejestrującym się osobom w sposób, aby nie blokować zaplanowanych połączeń telefonicznych z lekarzem. 
 • Wynikiem konsultacji najczęściej pozostaje jedynie porada jak ma postępować pacjent z dolegliwością opisaną podczas konsultacji. Taki rodzaj konsultacji kończy się wypisaniem recepty i przesłaniem jej drogą cyfrową (sms, mail) do pacjenta bądź poinformowania go o kodzie identyfikacyjnym recepty, na który pacjent powołuje się w aptece.
 • Konsultacja telefoniczna może także zakończyć się wystawieniem skierowania do specjalisty bądź laboratorium. Skierowania tak przydzielone są wystawiane i deponowane do odbioru w pomieszczeniu rejestracji Pacjentów.
 • Podczas konsultacji lekarz POZ może uznać za konieczne, osobiste stawienie się Pacjenta w jego gabinecie.
 • W przypadku wystąpienia takiej okoliczności wyznaczana jest godzina stawienia się osobistego w ośrodku POZ.
 • Osobiście zgłaszają się także pacjenci, dla których wypisywane są dokumenty medyczne.
 • Do Ośrodka POZ Węgorzyno powróciło wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych w częstotliwości 2 x tydzień.
 • W cyklu tygodniowym przyjmuje optyk.
 • Z częstotliwością raz na 3 tygodnie przyjmuje lekarz okulista oraz wykonywane są badania USG.
 • Ośrodek podpisał umowę na wykonywanie badań Doplera (prześwietlanie żył i tętnic). Są one wykonywane kwalifikowanym przez lekarza pacjentom. Badania te odbywają się w cyklu raz na 6-m-cy.
 • We wtorki rano i po południu we czwartek przyjmowane są dzieci na wizyty profilaktyczne (szczepienia i bilanse zdrowia 2- i 4-latków).
 • Ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 • W cyklu ciągłym działa Gabinet Zabiegowy (zastrzyki, zdejmowanie szwów, itd.).
 • Codziennie można wykonać badania laboratoryjne w Szpitalu w Drawsku Pomorskim. W Łobzie i w Drawsku Pomorskim wykonywane są także badania radiologiczne.

 

Dodatkowe informacje

 • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej