Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne z PROW. Skorzystają mieszkańcy Jutrosina, Jelenina i Siemczyna

  • Napisane przez  DSI
Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa i Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka podpisują umowę. Fot. UM Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa i Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka podpisują umowę. Fot. UM

Gminy Czaplinek i Drawsko Pomorskie pozyskały kolejne fundusze z PROW 2014-2020 tym razem na zadania wodno-kanalizacyjne. Drugi nabór na tego typu inwestycje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził w 2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich naszego województwa przeznaczył w 2020 roku aż 55 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Na liście rankingowej tego naboru znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Warto dodać, że oprócz dwóch projektów z powiatu drawskiego, także sąsiednie gminy będą realizować zadania.

Węgorzyno zaplanowało inwestycję rozbudowę sieci wodociągowej na długości Rogówko-Przytoń-Sulice- Wiewiecko. W gminie Mirosławiec inwestycje w zakresie kanalizacji będą realizowane w miejscowości Łowicz Wałecki.

Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych. Pomoc finansowa może być przeznaczona także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

W te założenia wpisały się dwa wnioski złożone przez samorządy z powiatu drawskiego.

Nowa kanalizacja w Siemczynie

Ponad 8,3 km sieci kanalizacyjnej oraz 34 przyłączy kanalizacyjnych wybuduje gmina Czaplinek w pierwszym etapie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno. Kwota pozyskanych środków to aż 1 999 652 zł.

Umowę przyznającą dofinansowanie z PROW podpisali 29 maja br. Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa i Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka.

To duża inwestycja i poziom obciążenia naszego budżetu jest spory. Dlatego też zadanie jest etapowane, a my będziemy podejmowali czynności w celu pozyskania dofinansowania na II etap kanalizacji miejscowości Siemczyno – mówi Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka

Drawsko Pomorskie już na końcowym etapie realizacji inwestycji w Jutrosinie i Jeleninie

Stanisław Wziątek – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Krzysztof Czerwiński, Burmistrz Drawska Pomorskiego w trakcie podpisania umowy, Fot. UM

Drawsko intensywnie inwestuje na terenach byłej gminy Ostrowice. Tym razem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Drawsko Pomorskie otrzyma ponad 430 000 zł dofinansowania na budowę trzech odcinków wodociągu do miejscowości Jutrosin oraz wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie w gminie Drawsko Pomorskie.

Umowa na to zadanie została podpisana pomiędzy Stanisławem Wziątkiem – Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a Krzysztofem Czerwińskim - Burmistrzem Drawska Pomorskiego,

Teren po byłej gminie Ostrowice to miejsce, które wymaga wielu inwestycji. Po przejęciu tych terenów podjęliśmy szereg działań, aby jak najszybciej doprowadzić kanalizację i wodę do miejsc w których jej nie było. Tak jest w przypadku Jelenina i Jutrosina. Inwestycję prowadzimy już od 2019, kiedy ogłosiliśmy przetargi i rozpoczęliśmy inwestycję. Aktualnie inwestycja jest praktycznie na ukończeniu. Realizujemy jeszcze doposażenie przepompowni w Jutrosinie – mówi Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w tym naborze to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł. W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. pierwszego naboru wniosków na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 36 inwestycjom na łączną kwotę ok. 43 mln zł.

Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln zł.

Czas epidemii jest trudny dla nas wszystkich, jednak zdając sobie sprawę, jak ważne dla lokalnych społeczności są te działania - nie odkładamy ich na później. Inwestycje wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Gmina Czaplinek

  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno-etap I
  • 1 999 652 zł dofinansowania

Gmina Drawsko Pomorskie

  • Budowa trzech odcinków wodociągu do miejscowości Jutrosin oraz wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie w gminie Drawsko Pomorskie
  • 433 508 zł dofinansowania

 

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej