Zbuduj domek dla owadów – ciekawy konkurs w Czaplinku

 • Napisał 
Obraz ivabalk z Pixabay Obraz ivabalk z Pixabay

Na fajny pomysł wpadli pracownicy Czaplineckiego Ośrodka Kultury i Nadleśnictwa Czaplinek. Zaprosili mieszkańców do stworzenia domków dla owadów.

Uczestnicy swoje prace mogą zgłaszać do 19 czerwca, więc czasów jest niewiele. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 22 czerwca.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Czaplinek zarówno dorosłych jak i dzieci. Prace mogą być grupowe lub indywidualne a laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Czy hotele dla owadów, które powstaną w konkursie zamieszkają prawdziwe owady ? Zobaczymy

Regulamin konkursu ,,DOMEK DLA OWADÓW’’

 • 1. Organizatorami konkursu są : Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz Nadleśnictwo Czaplinek.
 • 2. Celem konkursu jest: * integracja międzypokoleniowa, *popularyzacja wiedzy o obiektach dla owadów oraz ich pożyteczności dla środowiska, * rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni mieszkańców gminy.
 • 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Czaplinek ( dorosłych, dzieci) .
 • 4. Praca może być indywidualna lub grupowa (rodzinna).
 • 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • 6. Uczestnicy wykonują jedną pracę techniką dowolną.
 • 7. Praca musi być podpisana.
 • 8. Prace oceniane będą przez jury powołane przez dyrektorkę CzOK-u.
 • 9. Prace dostarczone muszą być do Czaplineckiego Ośrodka Kultury do 19 czerwca 2020r.
 • 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 czerwca 2020.
 • 11. Informacja o laureatach zamieszona zostanie na stronie internetowej Gminy Czaplinek oraz na facebooku Czoku.
 • 12. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 • 13. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
 • 14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu lub okresu jego trwania, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników.
 • 15. Zgłoszone do konkursu prace nie będą odsyłane autorom.
 • 16. Zgłoszone prace do konkursu są jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje wizerunku.

Dodatkowe informacje

 • Przeczytaj jeszcze:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto