Społecznik na Ratunek. Rusza specjalna edycja. Czy są chętni z drawskiego?

  • Napisane przez  DSI
Społecznik na Ratunek. Rusza specjalna edycja. Czy są chętni z drawskiego?

Program „Społecznik na Ratunek” – to specjalna edycja programu, z jakiego do tej pory bardzo chętnie korzystały organizacje działające na terenie powiatu drawskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego właśnie uruchomił kolejne środki, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w walce z Covid-19.

To specjalne wydanie ma zapewnić realizację około 70 inicjatyw obywatelskich.

Czy wparcie organizacji pozarządowych jest niezbędne w walce z pandemią ?

Organizacje pozarządowe od samego początku pandemii dzielnie działały, by wspierać służbę zdrowia i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z tego powodu jednym z naszych pierwszych działań w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego było przeznaczenie funduszy na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony indywidualnej dla wolontariuszek i wolontariuszy. Teraz organizacje, tak samo jako przedsiębiorcy i branża turystyczna, mierzą się z kolejnymi problemami organizacyjnymi i finansowymi. Chcemy wesprzeć trzeci sektor dodatkowymi środkami, dlatego jeszcze w tym miesiącu ogłosiliśmy konkurs na wkłady własne, który pomoże zapewnić NGO’som możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych oraz uruchamiamy Program Społecznik na Ratunek – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Skąd wiadomo, że organizacje czekają na uruchomienie środków na takie zadania?

Uruchomienie specjalnego naboru to nasza odpowiedź na apel Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej w sprawie uruchomienia systemu wsparcia dla NGO’ów z regionu. Zarząd Województwa przychylił się do postulatów rady i podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej formy wsparcia dla trzeciego sektora – dodaje wicemarszałek Olgierd Kustosz. 

Nabór ruszył 1 czerwca

Na stronie spolecznik.karrsa.pl 1 czerwca 2020 r. ruszył nabór specjalny. Organizacje pozarządowe mają szansę na pozyskanie mikro dotacji od 1000  zł  do 4 000 zł. Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. zł.  Kwota ta zostanie rozdysponowana w równych częściach z podziałem na 5 subregionów.

O mikrodotacje mogą starać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, a nabór będzie trwał do wyczerpania puli środków. Co ważne dany podmiot może otrzymać maksymalnie dofinansowanie dwóch wniosków, przy założeniu, że jeden z nich realizowany będzie razem z grupą nieformalną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór specjalny obejmuje działania, w ramach których możliwe jest złagodzenie skutków pandemii czy działania możliwe do realizacji, a niemożliwe do sfinansowania z innych źródeł przy założeniu działań na rzecz ogółu organizacji pozarządowych – informuje Natalia Wegner, prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – operator programu.

Działania te dotyczą:

1) wsparcia organizacji pozarządowych w ujęciu:
a) instytucjonalnym – np. na częściowe pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji ich celów statutowych przy okazji realizacji działań.
b) rzeczowym – np. zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań.
c) szkoleniowo - informacyjnym - np. wsparcie informacyjno-doradczo-księgowo-webinariowego w czasach chaosu informacyjnego.
2) wsparcia psychologicznego – realizacji działań polegających na udzielaniu pomocy indywidualnej, grupowe w różny możliwy sposób;
3) inicjatyw oddolnych – działań wolontarystycznych, pomocowych, animacyjnych (np. akcje wsparcia potrzebujących osób, grup, pomoc sąsiedzka itp.).

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje o programie, dokumenty i ogłoszenia ?

Wszelkie materiały, dokumenty można znaleźć na stronach internetowych KARR S.A. (www.spolecznik.karrsa.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.wws.wzp.pl).

Stowarzyszenia z powiatu drawskiego korzystają z Programu Społecznik

Do tej pory stowarzyszenia i grupy nieformalne chętnie angażowały się w Program Społecznik zgłaszając swoje inicjatywy. W samym programie na lata 2019 – 2021 finansowanie w ramach zachodniopomorskiego programu pozyskało 6 projektów:

Martwiliśmy się co się stanie z realizacją naszych inicjatyw. Czy pandemia skutecznie przeszkodzi  i nie uda się nam rozliczyć zadań. Jak się okazało niepotrzebnie. Dzięki koordynatorom programu udało się nam przywrócić możliwość osiągnięcia celów zadań. Aneksowaliśmy umowy, a okresy realizacji działań zostały zmienione, podobnie jak i działania zostały na nowo dopasowane – mówi Monika Kuczyńska – Kochana ze Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury INSPIRACJA, które realizuje dwa działania „Zagraj i posprzątaj” oraz „Ogólnopolski turniej FIFA 20”.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto