Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Środki trafią też do powiatu drawskiego

  • Napisane przez  DSI
Marszałek Olgierd Geblewicz przekazuje sprzęt dla ZHP i strażaków Marszałek Olgierd Geblewicz przekazuje sprzęt dla ZHP i strażaków

Walka z pandemią spowodowana wirusem SARS-Cov-2 jest prowadzona nie tylko na poziomie centralnym. Działania podejmowane są także przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystko po to by pomóc przetrwać przedsiębiorcom, szpitalom i organizacjom społecznym ten trudny okres.

Jak wyglądają te działania? Jakie narzędzia i środki finansowe zostały uruchomione ? Z jakich instrumentów mogą skorzystać przedsiębiorcy powiatu drawskiego ?

Pakiet działań przygotowany przez władze samorządu województwa jest spory. Obejmuje wsparcie dla gospodarki, służby zdrowia i polityki społecznej. Część pomocy skierowano również do mieszkańców powiatu drawskiego.

Dzięki środkom unijnym jako samorząd województwa mogliśmy błyskawicznie zareagować na pandemię i uruchomiliśmy Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Kupiliśmy sprzęt niezbędny dla szpitali, stworzyliśmy mechanizmy wsparcia dla organizacji pozarządowych, pomagamy wolontariuszom. To nie tylko liczone w dziesiątkach tysięcy kupione maseczki czy przyłbice, ale i paczki żywnościowe, które przekazaliśmy naszym mieszkańcom. To trudny czas, czas niepewności i zmian, dlatego uruchomiliśmy również bezpłatną pomoc psychologiczną. Tych działań jest naprawdę sporo. Wspierając rządową tzw. tarczę przekazaliśmy ponad 72 mln zł środków unijnych. Znacząca część tej kwoty bo ponad 1,92 mln zł trafiła do przedsiębiorców z powiatu drawskiego. Dziś mają oni również możliwość sięgnięcia po niskooprocentowane pożyczki płynnościowe. Wszyscy w regionie ciężko pracują, by zminimalizować straty jakie wywoła pandemia, a dziś nie sposób nie docenić możliwości i wsparcia jakie daje nam Unia Europejska. Wyliczenia unijne wskazują, że uruchomiliśmy ok. 220 mln zł, czy 130 zł na osobę. Jesteśmy w absolutnej czołówce regionów przeciwdziałających pandemii. Niestety do tego potrzebne są właściwe, proste i szybkie regulacje prawne oraz dołożenie znacznych środków budżetowych do będących w dyspozycji funduszy unijnych, i w końcu umorzenie przez rząd danin takich jak na ZUS. Liczę, że rząd zamiast ogłaszania kolejnych wersji tarczy ruszy z konkretami - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wsparcie dla zachodniopomorskiej służby zdrowia. 20 mln zł dla specjalistycznych szpitali na walkę i przeciwdziałanie COVID-19

Rządowa pomoc dla szpitali zachodniopomorskich w czasie pandemii koronawirusa okazała się niewystarczająca. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dofinansował zatem najważniejsze zakupy sprzętu i urządzeń specjalistycznych, w tym systemy do diagnozowania SARS-Cov-2 oraz aparatury ratującej życie oraz wspomagającej oddychanie w krytycznym przebiegu choroby. Środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla ochrony zdrowia wsparto pięć jednostek:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, Regionalny Szpital w Kołobrzegu i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. To właśnie w tych placówkach ze względu na zasięg, sprzęt i świadczone usługi leczą się mieszkańcy całego regionu, w tym powiatu drawskiego. Wszystkie jednostki otrzymały pomoc w wysokości około 20 mln zł.

Wsparcie zachodniopomorskiej przedsiębiorczości. Są środki dla firm powiatu drawskiego.

Ochrona miejsc pracy

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy miał być pomocą Samorządu Województwa dla przedsiębiorców odczuwających kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19. Na jego realizację nie zgodził się jednak rząd i stworzył centralny instrument. Program centralny został zgodnie z zapowiedzią marszałka wzmocniony kwotą 72 mln zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Co ważne ponad 1,92 mln zł z tych środków Marszałek Olgierd Geblewicz skierował dla przedsiębiorców z powiatu drawskiego.

Jak się okazuje europejskie środki są jednak niewystarczające. W województwie zachodniopomorskim PUP-y zgłosiły zapotrzebowanie na wsparcie środkami krajowymi w łącznej  wysokości ponad 106 mln zł. Od samego początku tworzenia przez rząd „tarczy”, zastrzeżeń nie ukrywał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wielokrotnie podkreślaliśmy nasze obawy, by środki europejskie nie szły na ratowanie ZUS-u. Te pieniądze w całości powinny trafić do ludzi i pomóc przedsiębiorcom przetrwać, a nie być wykorzystywane do opłacania płatności składek – mówi Olgierd Geblewicz.

Ogłoszony przez marszałka Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy przewidywał uruchomienie nawet 170 mln zł dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na utrzymanie i odtwarzanie miejsc pracy. Mechanizm rządowy wykorzysta znaczną część tych środków. Z pozostałych w Regionalnym Programie Operacyjnym ok. 100 mln zł marszałek chce zbudować mechanizm regionalny.

Wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców - pożyczka płynnościowa

Pierwsi przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego, którzy sięgnęli po pożyczkę płynnościową w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego już otrzymali pieniądze. O wsparcie do 250 tys. zł można starać się w Szczecinie, Stargardzie, Białogardzie i Koszalinie. Okres spłaty pożyczki może wynieść do 5 lat. W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Pożyczkobiorcy otrzymują możliwość sześciomiesięcznej karencji oraz nie mają konieczności zabezpieczenia wkładu własnego. Pożyczek udzielają m.in: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie oraz ZARR S.A.

Tylko do ZARR już wpłynęło blisko sto pięćdziesiąt wniosków pożyczkowych. W ramach tzw. pierwszego rzutu dla pożyczkobiorców udostępniono łącznie 38 mln zł. Możliwe są dodatkowe działania, które obejmą nawet 50 mln zł.

Nabór Wniosków na Pożyczki Płynnościowe http://www.karrsa.pl/pozyczki-plynnosciowe-w-ramach-zachodniopomorskiego-pakietu-antykryzysowego/

Program cieszy się zainteresowaniem ze strony firm działających na terenie powiatu drawskiego. Mieliśmy już szereg pytań i konsultacji. Czekamy na wnioski. Udzielamy też porad telefonicznie, a wszelkie materiały można pobrać z naszej strony. Wypełnić i zeskanowane przesłać poprzez email. Oryginały będą potrzebne dopiero na etapie podpisania umowy – informuje i zachęca Krzysztof Dworakowski, kierownik programu pożyczki płynnościowej.

Zestaw wsparcia dla beneficjentów RPO WZ

W sytuacji, gdy epidemia COVID-19 powoduje trudności w realizacji projektu,  beneficjent dotacji z RPO WZ może liczyć na np.: przedłużenie terminów wynikających z umowy (np. na złożenie wniosku o płatność, złożenia korekty do wniosku), wydłużenie terminu zakończenia projektu, zgodę na zmiany w budżecie projektu, uelastycznienie zasad rozliczenia zaliczki, wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników po zakończeniu projektu.

Wicemarszałek Tomasz Sobieraj przekazuje pakiet środków ochrony osobistej w DPS w Mielnie

Wicemarszałek Tomasz Sobieraj przekazuje pakiet środków ochrony osobistej w DPS w Mielnie

Polityka i działania społeczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Na walkę z COVID-19 w obszarze Polityki społecznej przeznaczono już ponad 1,3 mln zł, z czego blisko milion zł stanowią środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pieniądze pozwoliły m.in na zakup paczek żywnościowych dla 4 tys. mieszkańców regionu, granty dla NGO, które organizują pomoc wolontarystyczną dla najmniejszych miejscowości.

W ramach kwoty zwiększenia projektu RPO „Region dobrego wsparcia”  zakupionych zostało  już m.in. 100 tys. sztuk maseczek chirurgicznych, 2 tys. Przyłbic jednorazowych.  Kolejny sprzęt jest już zamawiany. Mocno zaawansowane są również prace nad wsparciem instytucji opieki całodobowej – DPSów. Czynione są starania by jak najszybciej uruchomić jak najwyższe granty finansowe dla organów prowadzących łącznie 35 Domów Pomocy Społecznej.

Marszałek Olgierd Geblewicz przekazuje sprzęt dla OSP

Marszałek Olgierd Geblewicz przekazuje sprzęt dla OSP

Wydział Współpracy Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego przeznaczył 280 tys. zł z budżetu województwa, na zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy oraz strażaków należących do Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej, niezbędnych do udzielania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym ze względu na stan epidemiologiczny. Dotacje przekazano Stowarzyszaniu POLITES,  Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z siedzibą w Szczecinie i pięciu Ochotniczym Strażom Pożarnym, które rozdystrybuowały zakupione materiały do 192 jednostek OSP na terenie województwa.

Środki ochrony osobistej oraz środki czystości i higieny w postaci m.in. kombinezonów ochronnych, rękawiczek, maseczek, gogli i preparatów dezynfekujących trafiły do wolontariuszy i strażaków w 20 powiatach. Wartość materiałów przeznaczonych dla powiatu drawskiego to ponad 12 tys. zł

Wspólnie ze stowarzyszeniem Be Hapy wystąpiliśmy o wsparcie do marszałka. Przyznane fundusze wykorzystane zostały m.in. na zakup bardzo potrzebnego urządzenia do rozprowadzania środków dezynfekujących w postaci mgły. Kupiliśmy również rękawiczki i gogle ochronne oraz materiały do produkcji maseczek. – informuje Andrzej Podolak wiceprezes stowarzyszenia Żarek

OSP pomagają zawsze i w każdej chwili, ale muszą dysponować odpowiednim sprzętem, by robić to skutecznie. Od lat wspieramy strażaków-ochotników w tym zakresie. W jednostkach pojawiają się nowe wozy strażackie, dofinansowujemy zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych czy nowoczesnego sprzętu do nawigacji. Dziś pomagamy w zakupie środków ochrony osobistej – mówi członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto