Robocze spotkanie w Wierzchowie. Rozmawiali o zadaniach z wicemarszałkiem Wziątkiem

  • Napisane przez  DSI, UG
Fot. UG Fot. UG

Gminę Wierzchowo odwiedził Stanisław Wziątek – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas wizyty odbyło się spotkanie robocze, którego tematem była realizacja inwestycji prowadzonych przez gminę Wierzchowo. 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlino wraz z budową przepompowni ścieków w miejscowości Otrzep realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.6. Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Zadanie realizuje i nadzoruje  Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pomorskim. 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnica realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.6. Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Zadanie realizuje i nadzoruje Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pomorskim.

Robocze spotkanie w Wierzchowie. Rozmawiali o zadaniach z wicemarszałkiem Wziątkiem

- „Budowa przedszkola”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania Wójt wspomniał Marszałkowi o kolejnym wniosku złożonym przez Gminę Wierzchowo „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna”, który obecnie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Wójt wspomniał również o wniosku, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pod nazwą „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 r.” – naprawa nawierzchni hali widowiskowo-sportowej, zabezpieczenie cokołów i słupów oraz wymiana oświetlenia.

Po spotkaniu Wójt Gminy zaprosił gości na zwiedzanie budowanego przedszkola.

W spotkaniu poza Marszałkiem wzięli udział: Starosta Drawski – Stanisław Cybula, Wójt Gminy Wierzchowo - Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady – Marek Mikulec, Sekretarz - Tomasz Suchoński, Skarbnik Gminy - Marta Chłopek, animator projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” - Wiesław Burkiewicz, Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska – Klaudia Kalinowska oraz Inspektor ds. infrastruktury społecznej - Joanna Zyguła.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto