Podsumowanie projektu czterech szkół w Świerczynie

  • Napisane przez  Krystian Ignacak
  • Galeria
Dzieci ze szkół. Fot. Organizator Dzieci ze szkół. Fot. Organizator

W sobotę 7 czerwca odbył się w Zespole Szkół w Świerczynie festyn podsumowujący projekt „Dziś nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszeni goście, mieszkańcy oraz beneficjenci projektu z czterech szkół gminy: Gimnazjum w Wierzchowie, Publicznego Gimnazjum w Świerczynie, Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Szkoły Podstawowej w Świerczynie mieli możliwość obejrzeć podczas pierwszej części uroczystości prezentacje multimedialne obrazujące wielość i różnorodność działań, jakie obejmował projekt. Gorący aplauz publiczności wzbudzały kolejne slajdy pokazujące uczniów w trakcie  zajęć projektowych, wyjazdów studyjnych, wycieczek edukacyjnych. Zainteresowanie wywołały gimnastyczne i taneczne występy dzieci ze Świerczyny oraz pokaz efektownych doświadczeń chemicznych, jakie zaprezentowali gimnazjaliści z Wierzchowa. Gromkim brawami nagrodzono projekcję filmu typu lipdub nakręconego z udziałem uczniów z Zespołu Szkół w Świerczynie. 

Druga część imprezy odbyła się w plenerze. Na boisku szkolnym rozstawiono kolorowe, duże namioty, pod którymi zmieściło się 40 stanowisk, gdzie uczniowie zapoznawali zwiedzających z działaniami, jakie miały miejsce w ciągu dwóch lat trwania projektu, prezentowali pomoce dydaktyczne zakupione ze środków projektowych, przeprowadzali ciekawe doświadczenia, rozdawali ulotki, foldery, pisemka, zachęcali do czynnego  wzięcia udziału w interesujących konkursach i pokazach. Na spragnionych i głodnych czekała kiełbaska z grilla oraz kuchnia polowa z wojskową grochówką, która cieszyła się dużym powodzeniem. 

Organizatorzy festynu składają serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu imprezy: Starostwu w Drawsku Pomorskim, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie, Nadleśnictwu w Świerczynie, Sołectwu Świerczyna, OSP w Świerczynie oraz rodzicom uczniów Zespołu Szkół w Świerczynie. 

 

Powrót na górę

Moje konto

Więcej