Nie tylko bibliotekarz: Spotkanie przedstawicieli bibliotek z terenu powiatu drawskiego

  • Napisane przez  JPP
Nie tylko bibliotekarz: Spotkanie przedstawicieli bibliotek z terenu powiatu drawskiego

W związku z potrzebą przygotowywania aktualizacji zadania pn. "Nie tylko bibliotekarz...", na które Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim uzyskał dofinansowanie ze środków MKiDN z Programu  Partnerstwo dla książki 2020 MKiDN,  w siedzibie MiPBP im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim  w dniu 10.03.2020r. o godz.

10.00 odbędzie spotkanie osób zarządzających bibliotekami gminnymi w naszym powiecie.

Drawska biblioteka, realizując zadania powiatowe, tym razem zadbała o podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych bibliotekarzy.  Ze względu na uzyskanie innych środków dofinansowania niż wnioskowane,  konieczna jest korekta preliminarza wydatków,  w tym także tych, które były przeznaczone na szkolenia.

Podczas spotkania kierownicy bibliotek, doskonale znający potrzeby swoich placówek, wspólnie dokonają wyboru form dokształcania i doskonalenia zawodowego, które będą najbardziej  atrakcyjne i korzystne dla bibliotekarzy, a w konsekwencji także dla czytelników i odbiorców oferty biblioteki.

Realizacja zadania rozpocznie się 23 marca 2020r.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej