Drawsko zaktualizuje swoją ewidencję zabytków i opracuje program opieki nad zabytkami

  • Napisane przez  DSI
Zabytki.drawsko.pl - Adam Cygan Zabytki.drawsko.pl - Adam Cygan

Drawsko Pomorskie posiada papierową, elektroniczną i co ważne dostępną online ewidencję zabytków gminy Drawsko Pomorskie. Na stronie zabytki.drawsko.pl można zobaczyć bardzo dużo informacji.

Planowana aktualizacja

Drawski ratusz właśnie ogłosił zapytanie ofertowe, z którego wynika, że będzie aktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków oraz co też istotne planowane jest opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Drawsko Pomorskie na lata 2021 – 2025.

Wybrane założenia

  • weryfikacja istniejącej GEZ w celu usunięcia z niej obiektów, które nie istnieją lub utraciły swoje wartości zabytkowe oraz naniesienia innych zmian niezbędnych dla zgodności Gminnej Ewidencji Zabytków oraz poszczególnych kart ewidencyjnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanem faktycznym na dzień zakończenia realizacji umowy;
  • uzupełnienie GEZ o zabytki z terenu zniesionej gminy Ostrowice, włączonego do gminy Drawsko Pomorskie, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz.U. z 2018 r. poz. 1527);
  • Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (GPOZ) dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2021-2025, na które składa się:
  • sporządzenie opracowania pt. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2021-2025;
  • uzyskanie pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków dla wykonanego opracowania;
  • Termin realizacji zamówienia: 30 października 2020 roku.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto