Powiat ogłosił 7 konkursów. Jest 220 000 zł dla NGO

 • Napisane przez  Romana Kowalewicz, DSI
Powiat ogłosił 7 konkursów. Jest 220 000 zł dla NGO

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Treść ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych oraz wymagane druki znajdują się:
 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert.
 2. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Starostwa, pokój nr 107.
 3. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim –www.powiatdrawski.pl /aktualności.
pliki do pobrania : POBIERZ
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 11 marca 2020 r. do godziny 15.00  (liczy się data wpływu oferty do Starostwa).
 
Ogłoszone konkursy:
 • Kultura fizyczna turystyka i krajoznawstwo – 70 000 zł
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  – 33 000 zł
 • Ochrona i Promocja zdrowia   - 18 000 zł
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 63 000 zł
 • Promocja i organizacja wolontariatu – 17 000 zł
 • Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej – 13 000 zł
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne – 6 000 zł
 
Starostwo Powiatowe zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
 • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Zgłaszanie swoich kandydatur może nastąpić w terminie do 3 marca 2020 r.
 • listownie na adres Starostwa do Głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami ( pokój nr 107), Starostwo Powiatowe w Drawsku   Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie,
 • lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać osobiście w pokój 107 u Głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami pod numerem telefonu 94 36 30 775 wew. 188 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim.

Dodatkowe informacje

 • Przeczytaj jeszcze:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto