GDKiA szykuje drogę S10. Planuje objazd w okolicach Kalisza Pomorskiego. Czy miasto będzie miało obwodnicę

  • Napisane przez  Mateusz Grzeszczuk
GDKiA szykuje drogę S10. Planuje objazd w okolicach Kalisza Pomorskiego. Czy miasto będzie miało obwodnicę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 108 km drogi S10 od Stargardu do Piły. W każdym z proponowanych wariantów przebiegu dogi zakładane jest poprowadzenie trasy w okolicach Kalisza. Czy Kalisz Pomorski będzie miał obwodnicę ?

Rozpoczyna się procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla drogi S10 w województwie zachodniopomorskim. Stosowny wniosek został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie. W decyzji środowiskowej zostanie ustalony przebieg drogi na odcinku o długości 108 km od Stargardu do Piły, z wyłączeniem realizowanej obwodnicy Wałcza.

 

GDKiA szykuje drogę S10. Planuje objazd w okolicach Kalisza Pomorskiego. Czy miasto będzie miało obwodnicę
  • Droga S10 w województwie zachodniopomorskim będzie miała ustalony przebieg
  • Złożenie wniosku było możliwe dzięki opracowaniu szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko
  • Po wydaniu przez RDOŚ decyzji środowiskowej rozpoczniemy badania geologiczne i opracowywanie dokumentacji koncepcyjnej

 

Wybrać optymalny przebieg

Droga S10 połączy Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Jest to jedyna droga ekspresowa na Pomorzu Zachodnim, która nie ma jeszcze decyzji środowiskowej, czyli określonego przebiegu. Prace studialne były prowadzone już od wielu lat, ale dopiero dzięki przyznanemu w 2017 roku finansowaniu udało się doprowadzić do końca przygotowanie Raportu oddziaływania na środowisko. W tej dokumentacji określono warianty przebiegu inwestycji i jej oddziaływanie na środowisko. Przeprowadzono analizy wielokryterialne, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, społeczne i środowiskowe. Preferowany przez inwestora jest wariant VII. Decyzja dotycząca wyboru konkretnego wariantu zależeć będzie od RDOŚ, który określi w decyzji środowiskowej wybrany przebieg i środowiskowe uwarunkowania realizacji drogi. Decyzja środowiskowa powinna być wydana w połowie przyszłego roku, ale dokładny termin będzie zależał od przebiegu postępowania administracyjnego.

 

GDKiA szykuje drogę S10. Planuje objazd w okolicach Kalisza Pomorskiego. Czy miasto będzie miało obwodnicę

Dalsze etapy przygotowania

Wyznaczenie przebiegu to niezwykle ważny element procesu przygotowawczego. Sam korytarz przebiegu drogi i podstawowe parametry to jednak za mało. Dlatego trzeba następnie opracować bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe – koncepcję programową. Na tym etapie będą również prowadzone badania podłoża. Mamy również finansowanie na te prace, także bezpośrednio po uzyskaniu decyzji środowiskowej ogłosimy przetarg na koncepcję programową wraz z badaniami podłoża. Na koniec 2021 roku inwestycja będzie gotowa do realizacji w systemie „Projektuj i buduj”.

 

108 km dwujezdniowej S10

Nowa S10 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa w zależności od wariantu będzie w mniejszym lub większym stopniu zbliżała się do obecnej DK10. W każdym z wariantów droga będzie omijała miejscowości położone na przebiegu obecnej DK10, takie jak Suchań, Recz, Kalisz Pomorski, czy Mirosławiec. Poza odcinkiem Stargard - Piła jest realizowana obwodnica Wałcza. S10 będzie rozpoczynała od istniejącej obwodnicy Stargardu, natomiast końcem odcinka będzie węzeł łączący drogi S10 i S11 na północ od Piły. W zależności od wariantu przewidziano budową od 8 do 12 węzłów drogowych. W ramach realizacji inwestycji powstać ma od 4 do 5 obustronnych Miejsc Obsługi Podróżnych. Przewidziano również budowę dwóch obwodów utrzymania drogi ekspresowej.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto