Nauczyciel plastyki w Zespole Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie

Zespół Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie zatrudni nauczyciela plastyki na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (wykonywania pracy: ul. Seminaryjna 2, 78-500 Drawsko Pom).

Wymagane wykształcenie: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, dodatkowo: oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

Ul. Bobrowo 7
78-520 Złocieniec, tel. 94 36 71 463 bądź drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dopisanie w treści zgłoszenia następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)".

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").

 

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZPET w Bobrowiejak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest:Krystian Ignacak - dyrektor ZPET w Bobrowie, Bobrowo 7, tel. 94 36 71 463, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - p. SebastianaŁabowskiego , , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. W zakresie i na zasadach określonych w RODOposiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto