Jankowo odkryte na nowo

  • Napisane przez  Daniel Puchalski
  • Galeria
Podczas prezentacji w spichlerzu Podczas prezentacji w spichlerzu

„Historia i przyroda w przestrzeni Jankowa” pod takim tytułem miała dziś miejsce kolejna inicjatywa mająca na celu przypomnienie postaci wielkiego architekta XX wieku, zaczynającego swoją karierę w naszych okolicach - Waltera Gropiusa oraz poznania historii miejscowości i otaczającej jej przyrody. Po raz pierwszy od kilku lat było możliwe zwiedzenie od wewnątrz zabytkowego spichlerza, który jest jedynym obiektem z dawnego założenia folwarcznego, który przetrwał do dnia dzisiejszego w stanie niezmienionym. Przywitał on dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, członków drawskiego oddziału PTTK, Stowarzyszenia „Meander” oraz mieszkańców Drawska i okolic,  a także gości z odleglejszych regionów kraju i Europy. 

Spotkanie rozpoczęły dwie prezentacje dotyczące historii Jankowa oraz działalności Waltera Gropiusa. Zostały one przygotowane przez Romualda Kurzątkowskiego oraz Tomasza Chorobę. Przed prezentacjami, w przerwach oraz bezpośrednio po niej, możliwe było obejrzenie eksponatów związanych z historią Jankowa zgromadzonych przez Wiesława Piotrowskiego. Po prezentacjach i krótkiej przerwie uczestnicy udali się na pieszą wędrówkę przyrodniczo-krajoznawczą po miejscowości oraz dawnym parku dworskim. Przewodnikami byli: w części historycznej – Romuald Kurzątkowski, w części przyrodniczej: Dariusz Rygusiński – pracownik Nadleśnictwa Drawsko, które jest właścicielem i zarządcą parku. Ponad trzy kilometry trasy pieszej dostarczyły każdemu wrażeń estetycznych, poszerzyły znajomość przyrody i historii, a krótkie pauzy pozwalały rozkoszować się ciszą i skłaniały do przemyśleń dotyczących natury i ciągłości dziejów. Możliwe było zobaczenie najstarsze, malownicze buki, dęby i sosny, polany obsadzone krzewami oraz kępami pomnikowych dziś modrzewi, daglezji, jodeł i świerków. Uczestnikom towarzyszył także często szum wody płynącej w strumieniach mających swoje źródło w naturalnych źródliskach znajdujących się tuż za spichlerzem. Pod koniec spaceru uczestnicy przystanęli na chwilę przy starym poniemieckim cmentarzu, na którym odrestaurowano ostatnio dwa krzyże pochodzące z końca XIX wieku. 

Na zakończenie spotkania, wszyscy uśmiechnięci, zasiedli do wspólnego biesiadowania przy ognisku i dzielili się wrażeniami ze wspólnie spędzonych chwil. Nawiązano wiele kontaktów, nowych przyjaźni i wyrażono chęć częstszych kontaktów. 

Wspaniałą atmosferę stworzyli wszyscy uczestnicy spotkania. Dziękujemy im za tak liczne przybycie. W dalszej kolejności chcielibyśmy wyrazić swą wdzięczność gminie Drawsko Pomorskie za udostępnienie spichlerza oraz Nadleśnictwu Drawsko Pomorskie za pomoc w realizacji inicjatywy oraz wszystkim osobom, które pomagały i wpierały dzisiejsze przygotowania. Nie byłoby tej imprezy, gdyby nie pasja Romualda Kurzątkowskiego, od lat zaangażowanego w działania na rzecz jankowskiego spichlerza. To Romuald był inicjatorem całego przedsięwzięcia, za co, Romku, serdecznie dziękujemy!

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto