Intermarche Drawsko


200 zagadek z 71 miejscowości powiatu drawskiego

200 zagadek z 71 miejscowości powiatu drawskiego

W listopadzie 2011 roku zaczęły ukazywać się na Drawskich Stronach Internetowych zagadki fotograficzne mojego autorstwa, które w ciągu 4 lat utworzyły cykl o wyraźnym charakterze krajoznawczo-historycznym. Jest on rozwinięciem wcześniejszego pomysłu, który zaowocował czterema zagadkami fotograficznymi opublikowanymi przez redakcję  DSI  w 2009 roku. W 2011 roku Administrator DSI Adam Cygan zaproponował mi redagowanie działu zagadek fotograficznych. Początkowo - począwszy od zagadki nr 5 – zagadki moje ukazywały się 5 - 6 razy w miesiącu w dość przypadkowych terminach. Od czerwca 2012 roku utrwaliła się praktyka publikowania zagadek w środy o godzinie 18:01. Odstępstwo od tej zasady zdarzyło się później tylko kilka razy. Co pewien czas ogłaszane były również niezbyt długie przerwy w publikowaniu zagadek np. przerwy wakacyjne czy świąteczne. W środę 9 grudnia 2015 roku ukazała się zagadka nr 200. Zakończyła ona pewien cykl dostępny na DSI w dziale „ODKRYWCY”. Następne zagadki publikowane w tym samym dziale będą miały już  nieco inny charakter.  

 Zagadka nr 10 z 9.10.2011

Formuła dotychczasowych zagadek fotograficznych na DSI była następująca: publikowane było „zdjęcie tytułowe” przedstawiające fragment budynku z terenu powiatu drawskiego. Zadaniem osób uczestniczących w rozwiązywaniu zagadki była odpowiedź na dwa pytania: "W jakiej miejscowości powiatu drawskiego znajduje się widoczny na zdjęciu fragment budynku? Co to za budynek?". Zagadki rozwiązywane były przeważnie już po kilku minutach. Ale zabawa w rozpoznawanie sfotografowanego budynku była w zasadzie tylko wstępem do czegoś znacznie ważniejszego. W komentarzach potwierdzających rozwiązanie zagadki każdorazowo zamieszczałem najistotniejsze informacje o sfotografowanym obiekcie, wskazując jednocześnie - w miarę możliwości - publikacje, w których można znaleźć więcej wiadomości związanych z przedmiotem zagadki. Z kolei internauci w swych komentarzach niejednokrotnie uzupełniali podane przeze mnie opisy, dodając różne - nieraz mało znane - ciekawostki lub wskazując źródła, w których można znaleźć dodatkowe informacje o danym budynku. Począwszy od zagadki nr 122 z października 2013 roku, umieszczane przeze mnie komentarze do zagadek zacząłem ilustrować fotografiami a także reprodukcjami starych pocztówek i innymi rycinami, co znacznie wzbogaciło komentarze poprzez nadanie im charakteru dokumentacyjnego.

Zagadka nr 90 z 6.02.2013

Przedmiotem zagadek były najczęściej  ciekawe obiekty zabytkowe, charakterystyczne dla danej miejscowości lub interesujące pod względem architektonicznym a także budynki, które odegrały  istotną rolę w dziejach danej miejscowości.  Najczęściej były to kościoły, pałace, dwory i różne budynki użyteczności publicznej. Do zagadek trafiły także domy mieszkalne, zakłady produkcyjne, ośrodki wypoczynkowe, wieże ciśnień i inne obiekty. W ten sposób, we współpracy z miłośnikami zagadek, udało się  zgromadzić pokaźny zasób danych o charakterze krajoznawczym z wyraźnym odcieniem historycznym. W komentarzach do zagadek dość często zdarzało mi się prostować błędne informacje podawane w niektórych publikacjach. W wielu zagadkach podejmowany był także temat ochrony zabytków. Kilka zagadek miało charakter interwencyjny. Interwencje dotyczyły przeważnie stanu technicznego obiektów będących przedmiotem zagadek. 

Zagadka  nr 94 z 6.03.2013

Dzięki zagadkom powstał obszerny materiał informacyjny dotyczący wybranych obiektów ze wszystkich gmin  powiatu drawskiego. Administrator Drawskich Stron Internetowych nadał temu materiałowi formę elektronicznego albumu, który może być z łatwością przeglądany przez internautów. Układ zagadek umożliwia osobom odwiedzającym dział o nazwie "ODKRYWCY” wirtualną wędrówkę po różnych miejscowościach naszego powiatu i zapoznawanie się z ciekawostkami związanymi z budynkami będącymi przedmiotem zagadek. Taka forma prezentacji zagadek zdała egzamin, o czym świadczą liczniki odsłon, które  wciąż biją, zarówno w zagadkach nowych jak i w tych najstarszych. Dotychczasowa łączna suma odsłon wszystkich zagadek od początku ich funkcjonowania wynosi około 200.000. Niestety, nie obeszło się bez problemów technicznych, które sprawiły, że aż 68 zagadek (od numeru 46 do 113) jest niedostępnych w chwili obecnej dla Czytelników. 

Jeśli już jesteśmy przy liczbach, to przyjrzyjmy się niektórym danym statystycznym. Przedmiotem zagadek były obiekty z 71 miejscowości powiatu drawskiego. Najwięcej zagadek dotyczyło budynków z 4 miast naszego powiatu: Czaplinek – 36;  Złocieniec – 29; Drawsko Pomorskie – 25; Kalisz Pomorski – 14. 

Tematem 104 zagadek były obiekty znajdujące się w miastach, w  96 przypadkach zagadki dotyczyły obiektów z terenów wiejskich. A oto zestawienie zagadek z podziałem na gminy:

Lp

 Gmina

Liczba zagadek

Liczba miejscowości

1

 Czaplinek

69

23

2

 Drawsko Pomorskie

42

15

3

 Złocieniec

42

9

4

 Kalisz Pomorski

24

10

5

 Ostrowice

13

8

6

 Wierzchowo

10

6

x

                              Razem:

200

71

Czytelnicy zagadek niejednokrotnie zwracali uwagę na ich wartość poznawczą i dokumentacyjną. Tematyka zagadek sprawia, że pełnią one również funkcję promocyjną prezentując szereg ciekawych miejsc na terenie powiatu drawskiego. 

Zagadka nr 100 z 17.04.2013

Nowy cykl zagadek fotograficznych będzie różnił się od dotychczasowego tym, że na „zdjęciach tytułowych” nie będą prezentowane fragmenty budynków lecz godne uwagi fragmenty krajobrazu miejscowości, jezior, parków i innych ciekawych miejsc z terenu powiatu drawskiego. Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie: „Gdzie to jest?”. W razie potrzeby to krótkie pytanie będzie uzupełnione pytaniem dodatkowym. Takie zagadki umożliwią zaprezentowanie Czytelnikom informacji o różnych interesujących miejscach na terenie naszego powiatu stwarzając tym samym nowe możliwości w zakresie promowania regionu.

Zagadka nr 131 z 1.01.2014

Tekst ten ilustruję pięcioma fotografiami pochodzącymi z zagadek o numerach: 10, 90, 94, 100 i 131.  Co widzimy na tych zdjęciach? Dla Czytelnika, który rozpozna wszystkie budynki z tych fotografii i jako pierwszy umieści przy tym artykule komentarz z prawidłową odpowiedzą,  przygotowałem nagrodę książkową.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto